بهترین موقعیت میکروفون در آزمون PTE

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد به یک مطلب آموزشی اما خارج از زبان انگلیسی و در مورد آزمون PTE اشاره می کند. می خواهیم به بهترین موقعیت میکروفون در آزمون PTE اشاره کنیم. مسئله ای که ممکن است مهم به نظر نرسد اما مطمئن باشید بسیار با اهمیت است. پس با ما همراه باشید.


بهترین موقعیت میکروفون در آزمون PTE

در امتحان آکادمیک PTE، مدول اسپیکینگ در بین چهار مدول یکی از سخت ترین ها است، به خصوص برای آنهایی که گویشور بومی انگلیسی نیستند. بسیاری از شرکت کنندگانی که به مهارت های اسپیکینگ خود خیلی اعتماد ندارند نگران مدول اسپیکینگ هستند. اینکه چه طور در اسپیکینگ PTE نمره ی ۹۰ بگیرند برای چنین شرکت کنندگانی نگرانی بزرگی است.

چون PTE-A یک امتحان کامپیوتری است موفقیت یا شکست در مدول اسپیکینگ تا حد زیادی به موقعیت قرارگیری میکروفون بستگی دارد. در روز امتحان به هر شرکت کننده یک کامپیوتر و هدفون با یک میکروفون اختصاص می گیرد.

چه طور میکروفون را بیازمایید؟

بنابراین، اولین موردی که یک شرکت کننده باید انجام دهد این است که سیستم و میکروفونی را که به او داده شده است فوری بررسی کند. اگر شرکت کننده هر مشکل فنی را در ارتباط با کامپیوتر یا میکروفون پیدا کند باید سریع با مسئولان مرکز آزمون در میان بگذارد.

شروع امتحان بدون آزمایش میکروفونی که به شما داده شده است ایده ای افتضاح است. از زمانی که در شروع امتحان به شما داده شده است استفاده کنید تا میکروفون را بررسی کنید.

چه طور این کار را انجام دهید؟ در میکروفون صحبت کنید و به صدای ضبط شده ی خود گوش دهید تا مطمئن شوید که آنچه را می گویید به درستی ضبط می کند. برای اینکه آن را امتحان کنید یک جمله ی کامل را در میکروفون بگویید و توجه کنید که چه طور آن را ضبط می کند. مطمئن شوید که میکروفون هیچ گونه صدای نفس کشیدن یا پارازیت ها را ضبط نمی کند. تنظیمش تا موقعی که از آنچه که می شنوید رضایت دارید ایده ی خوبی است.

شما می توانید یکی از جملات زیر را استفاده کنید تا میکروفون خود را در امتحان چک کنید:

Two blue fish swam in the tank.

Her purse was full of useless trash.

The colt reared and threw the tall rider.

این جملات برای آزمودن خصوصیاتِ گفتاریِ سیستم های برقراریِ ارتباط خیلی مفید هستند و به آنها جملات Harvard گفته می شود.