بخش Re-Order Paragraphs آزمون PTE

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد در این بخش به یکی از قسمت های بسیار مهم و نمره آور آزمون PTE اشاره می کند. پس با ما همراه باشید تا با بخش Re-Order Paragraphs آزمون PTE بیشتر آشنا شوید و از تکنیک های آن مطلع شوید.

pte reorder paragraphs
pte reorder paragraphs


به نکات بخش Re-Order Paragraphs آزمون PTE توجه کنید:

با تسکِ Re-Order Paragraphs در امتحان آکادمیک PTE مشکل دارید؟ لازم است که تا حدی تمرین کنید؟ این مثال تمرینی را امتحان کنید و ببینید که چه طور انجام می شود!

Re-Order Paragraph چیست؟

تسک Re-Order Paragraphs یک تسک ریدینگ در امتحان آکادمیک PTE است.

باید چه کار کنم؟

۴-۵ قسمت از یک پاراگراف در ترتیبی غلط به شما داده خواهد شد. تسک این را از شما می خواهد که قسمت ها را در ترتیب درستی قرار دهید. این کار مستلزم این است که بدانید ساختار یک پاراگراف چگونه است.

اجازه دهید شروع کنیم!

اغلب بهترین روشِ توضیحِ تسک با مثال است. ۴ جمله ی زیر به ترتیب نیستند. آنها را بخوانید و تلاش کنید تا در ترتیب درست قرارشان دهید.

 – He noted that when his subjects engaged in tasks such as mathematical calculations the pulsations of the brain increased locally.

 – The actual physiological relationship between brain function and blood flow was first explored in 1890 by Charles Roy and Charles Sherrington.

 – Angelo Mosso, a prominent Italian physiologist of the 19th century, ingeniously monitored pulsations of the brain in adults through neurosurgically created bony defects in the skulls of patients. 

– Such observations led him to conclude that blood flow to the brain followed function. 

رویکردهای مختلف

برای کامل کردن تسکِ Re-Order Paragraphs تعدادی حقه ی مختلف وجود دارد. در اینجا تعدادی از آنها آورده شده است تا در این مثال به شما کمک کنند.

  1. متن را فوری به طور سطحی بخوانید تا متوجه شوید که ایده ی اصلی چیست.
  2. مقدمه را مشخص کنید – جمله ای که ایده ی اصلی پاراگراف را توضیح می دهد. به علاوه، می تواند به تنهایی هم به عنوان یک جمله وجود داشته باشد. یعنی هیچ لغتی ندارد که به جمله ی قبلی رجوع کند.
  3. به دنبال لغات ربط باشید. لغاتی مانند Firstly, secondly, but, however, then, as a consequence, therefore و خیلی های دیگر. آنها جملات را به هم مرتبط می سازند.
  4. به دنبال سرنخ های ربط دهنده باشید. یعنی لغاتی که یک جمله را با جمله ی قبلی مرتبط می سازند مانند he, she, this, that, those و غیره.

سرنخ های ربط دهنده

بسته به متن، شما احتمالاً از استراتژی های مختلف بالا استفاده می کنید. برای آن مثالِ تسک که در اختیار شما قرار دادیم سرنخ های ربط دهنده خیلی کمک کننده هستند. اجازه دهید تا دلیلش را با رفتن به سراغ جواب به شما نشان دهیم.

۱٫ Angelo Mosso, a prominent Italian physiologist of the 19th century, ingeniously monitored pulsations of the brain in adults through neurosurgically created bony defects in the skulls of patients. 

مقدمه. موضوع اصلی پاراگراف را توضیح می دهد – Angelo Mosso and his work with the brain  – و می تواند به تنهایی به عنوان یک جمله وجود داشته باشد (به هیچ جمله ی دیگری مرتبط نیست). سرنخ دیگر این است که Angelo Mosso و اینکه چه کسی بود را هم معرفی می کند. بنابراین مقدمه است.

۲٫ He noted that when his subjects engaged in tasks such as mathematical calculations the pulsations of the brain increased locally. 

He”. یکی از بزرگ ترین سرنخ ها! یک ضمیر شخصی. مقدمه هرگز با “He” شروع نمی شود چون باید به شخصی که قبلاً گفته شده بود رجوع کند. بنابراین، می توانیم این “He” را به مردی ربط دهیم که در جمله ی قبل گفته شده بود – Angelo Mosso.

۳٫ Such observations led him to conclude that blood flow to the brain followed function. 

سرنخ اینجا چیست؟ “Such observations”. در انگلیسی ما می توانیم از لغت “such” + اسم استفاده کرده و به موردی از قبل رجوع کنیم. در این حالت ما به مشاهداتی رجوع می کنیم که Angelo Mosso در جمله ی قبل گفته بود (“He noted…” – یعنی he observed).

۴٫ The actual physiological relationship between brain function and blood flow was first explored in 1890 by Charles Roy and Charles Sherrington.

این یکی کمی سخت است اما خوشبختانه اگر شما سه تای اولی را به ترتیب قرار داده باشید این یکی منطقی به نظر می رسد. با گفتنِ “The actual…” معمولاً یعنی ما قبلاً در پاراگراف درباره ی این موضوع صحبت کرده ایم. به علاوه سالِ ۱۸۹۰ که تقریباً در انتها آورده شده است سرنخی دیگر است؛ به یاد دارید که در مقدمه “the 19th century” را داشتیم. معمولاً پاراگراف ها ترتیبی زمانی را دنبال می کنند، پس چون ۱۸۹۰ در انتهای قرن نوزدهم است این جمله احتمالاً در آخر می آید.