دوره‌ی آمادگی PTE تصویری

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد دوره‌ی آمادگی PTE تصویری را برای برخی از زبان آموزان که دسترسی به دوره های حضوری آموزش PTE ندارند ارائه می دهد. حتما شرایط این دوره را بخوانید زیرا شاید برای شما بسیار مناسب باشد.

دوره‌ی آمادگی PTE تصویری
دوره‌ی آمادگی PTE تصویری

شرایط دوره‌ی آمادگی PTE تصویری

مهم‌ترین چیزی که برای طراز اول شدن در PTE لازم است، دوره‌ی آمادگی مناسب و استادانه برای PTE است که به طور کامل به شرکت‌کننده کمک خواهد کرد تا مفهوم پشت ساختار، خود ساختار، ایده‌ی پشت سیستم نمره‌دهی و معیار، ملزومات موقع جواب‌دهی به سؤالات و موقعیت شرکت‌کننده با قوانین و دستورات و رهبری فرایند امتحان آکادمیک PTE را بفهمد.

به غیر از آن، همچنین این واحدهای PTE به شرکت کنندگان کمک می‌کنند تا هر قسمت از امتحان آکادمیک PTE را متوجه شوند، یعنی لیسنینگ، اسپیکینگ، رایتینگ و ریدینگ، و تمام ۵-۶ نوع موارد زیر گروه هر قسمت.

  • دورهی فشرده – دوره‌ی فشرده ، با مدت بیش از ۲ هفته، شامل ۲۰ سخنرانی ویدئویی با جزئیات می‌شود که بعد از آن ۴ امتحان آزمایشی با ۲ نوبت تلاش در هر کدام می‌آید، و به شرکت کنندگان کمک می‌کند تا مهارت‌های خود را بسنجند و فهم بهتری از تئوری داشته باشند. این همچنین شامل ۲ امتحان آزمایشی است که فوری نمره‌دهی می‌شوند و به همراه گزینه‌ی خوب برای سنجیدن این که آن‌ها تا چه اندازه برای PTE  توانایی دارند و چه قدر پتانسیل دارند تا در امتحان اصلی نمره‌ی خوبی بگیرند.
  • دورهی مشروح: دوره‌ی مشروح تفضیلی، با مدت بیش از ۴ هفته، شامل ۲۰ سخنرانی ویدئویی با جزئیات می‌شود که بعد از آن ۸ امتحان آزمایشی با ۴ بار تلاش می‌آید، و به شرکت کنندگان کمک می‌کند تا مهارت‌های خود را بسنجند و فهم بهتری از تئوری داشته باشند. این همچنین شامل ۴ امتحان آزمایشی است که فوری نمره‌دهی می‌شوند و شرایط تهیه‌ی یکباره دارند. این برنامه همچنین ۲۰ ویدئوی راهنمایی دارد و ۲۰ امتحان بخش‌بندی شده (با تلاش‌های نامحدود) به دنبال راهنمای استراتژیک PTE. تمام برنامه با سرعت شخص تنظیم می‌شود.

دوره‌ی کامل: دوره‌ی کامل با طول مدت ۶ هفته شامل ۲۰ ویدئوی با جزئیات همراه با ۱۲ آزمون آزمایشی و ۶ بار تلاش برای هر کدام است. همچنین شامل ۶ آزمون آزمایشی است که فوراً نمره‌دهی می‌شوند و تنها یکبار فرصت دارند. این برنامه ۲۰ ویدئوی راهنمایی دارد و ۲۰ آمتحان بخش‌بندی شده (با تلاش‌های نامحدود) به دنبال راهنمای استراتژیک PTE. تمام برنامه با سرعت شخص تنظیم می‌شود