بدترین اشتباهات در رایتیگ PTE سال ۲۰۲۰

اگر چه شاید قبلا هم با مطلب های مشابه در سایت آموزشگاه زبان ایران آکسفورد برخورد کرده باشید اما امروز می خواهیم به بدترین اشتباهات در رایتیگ PTE اشاره کنیم. این اشتباهات مرگبارند و ممکن است نمره شما را بسیار پایین بیاورند.

PTE worst writing mistakes
PTE worst writing mistakes

به بدترین اشتباهات در رایتیگ PTE توجه کنید:

۱- درک غلط و سوء تعبیر ایده در متن/ نوشتار داده شده

۱۰  دقیقه برای نوشتن خلاصه و سریع مکتوب کردن آن وجود دارد، بسیاری از آزمون دهندگان متن را با دقت نمی خوانند و خلاصه ای می نویسند که ایده ی اصلی متن ارائه شده نمی‌باشد. باید متن را بخوانید و قبل از نوشتن پاسخ آن را کاملاً درک کنید.

۲- ننوشتن خلاصه در یک جمله ( یک اشتباه بزرگ)

این اشتباه تمام امتیاز خلاصه ی متن نوشتاری را از دست شما خارج می کند. در بسیاری از موارد اکثر آزمون دهندگان ناخودآگاه نقطه می گذارند و سپس به نوشتن جمله ی دیگری می پردازند که براساس دستورالعمل داده شده کاملاً نادرست است. یک نقطه در پایان جمله بگذارید، از رابط های مناسب و کاما (در صورت لزوم) استفاده کنید و فقط یک جمله را بنویسید.

برای دیدن برنامه آموزش Pte کلیک کنید.

۳-  استفاده نادرست از دستور زبان

محور نوشتن خلاصه باید در مورد بیان مجدد ایده اصلی متن داده شده باشد. سختی اش این است که ایده را در یک جمله  5-75 کلمه ای بنویسید. بنابراین طبیعی است که دستور زبان در اینجا نقش حیاتی دارد. لازم است که با استفاده از حروف ربط و قید ها یک جمله پیچیده بنویسید. از به کار بردن کلمات مشابه در متن پرهیز کنید.

۴- بررسی نکردن املای کلمات و استفاده ی مستقیم از کلمات داخل متن

PTE  یک آزمون کامپیوتری است و  برای نوشتن خلاصه در ۱۰ دقیقه باید عجله کرد، حتی اگر تمرین کرده باشید، ممکن است املا را نادرست  تایپ کنید. به عنوان مثال کلماتی مانند ” receive ” و ” believe “که دارای حروف I و E هستند را دوبار بررسی کنید، ” acceptance ” و ” coincidence “، با “-ance” یا “-ence و همچنین کلمالتی که با ” ‘-able’ ‘-ible ‘پایان می یابد، به عنوان مثال”knowledgeable” و. responsible””. ثانیا، سعی نکنید همان کلمات داخل متن را  بنویسید و  از واژگان مترادف استفاده کنید.