نوشتن مقاله در PTE

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد به نکاتی که در نوشتن مقاله در PTE نیاز دارید اشاره می کند. این موارد حتما باید در نوشتن یک مقاله در PTE لحاظ شود. پس برای کسب نمره بالاتر از ۶۵ و موفقیت در آزمون PTE حتما این نکات را رعایت کنید.

pte writing tips
pte writing tips

نوشتن مقاله در PTE چه نکاتی را شامل می شود:

۱- “محدوده ی لغات”

طبق PTE، شما باید ۲۰۰ تا ۳۰۰ لغت بنویسید اما بهترین حالت این است که حدود ۲۳۰ تا ۲۴۰ لغت بنویسید. اگر شما تلاش کنید تا چیزی حدود ۲۷۵ تا ۲۸۰ یا ۳۰۰ لغت بنویسید مقاله خیلی طولانی شده و احتمالاً برایتان غیر قابل کنترل می شود. اگر شما فقط حدود ۲۰۰ یا ۲۱۰ لغت بنویسید در آن صورت کافی نخواهد بود تا همه ی نکات را در مقاله به درستی مطرح کنید. پس هدفتان نوشتن حدود ۲۳۰- ۲۴۰ لغت باشد.

۲– “ساختار

وقتی شما در حال نوشتن مقاله ی خود هستید یا بعد از اینکه مقاله تان را نوشتید همیشه ساختار را چک کنید. ساختار شما پاراگراف دارد، پاراگراف های جداگانه برای مقدمه، ایده ها، و نتیجه گیری. این موارد، قسمت های بسیار مجزای یک مقاله ی خوب هستند و ساختارتان هم باید این گونه باشد.

۳– “پاراگراف ها

مورد سوم که مرتبط به نکته ی دوم است تعداد پاراگراف ها است. مطمئن شوید که حداقل چهار پاراگراف در مقاله ی خود دارید. پاراگراف اول برای مقدمه است، دومی و سومی مخصوصِ ایده هایی هستند که شما باید درباره ی مزایا – معایب یا موافقت – مخالفت صحبت کنید و پاراگراف چهارم برای نتیجه گیری است. پاراگراف های ایده باید دو تا باشند اما اگر شما تعداد بیشتری می خواهید در آن صورت می توانید سه پاراگراف کوچکتر هم بنویسید، ایرادی ندارد. اما تلاش کنید تا حداقل چهار پاراگراف بنویسید.

۴– “قالب

از خود بپرسید و مطمئن شوید که به درستی از قالب استفاده کرده اید. مردم زیادی هستند که دو یا سه قالب را حفظ می کنند و سپس تلاش می کنند تا فقط طبق این دو یا سه قالب هر مقاله و هر موضوعی را بنویسند. اما وقتی آنها این کار را انجام می دهند در نهایت اشتباهات گرامری و اشتباهات منطقی زیادی را مرتکب می شوند. گاهی بعضی از ایده ها یا بعضی از موضوعات مقالات در آن قالب نمی گنجد. پس اگر شما از یک قالب استفاده می کنید مطمئن شوید از قالبی که بر اساس آن موضوع مقاله ی مخصوص است استفاده می کنید. فقط اگر اطمینان زیادی دارید از قالب استفاده کنید.

۵- “لغات”

موقع نوشتن مقاله ی خود و بعد از نوشتنش در نهایت همیشه چند دقیقه را برای بازبینی اختصاص دهید. احتمالاً سه، چهار یا پنج دقیقه بازبینی. پس در نهایت بازبینی کنید و ببینید آیا می توانید بعضی از لغات را جایگزین کنید و هجی ها را چک کنید. اگر شما از لغات مشابه استفاده می کنید در آن صورت تعدادی مترادف به کار ببرید برای مثال شما در همه جای مقاله کلمه ی “advantages, advantages و advantages” را نوشتید، که می توانید آن را جایگزین کنید، یک جا بنویسید “advantages” و در جای دیگر می توانید بنویسید “plus points”. پس بعد از اینکه شما مقاله ی خود را نوشتید هر لغتی را که می توانید جایگزین کنید بررسی کنید تا تعدادی کلمات بهتر را به جایش بگذارید.

۶– “گرامر

دوباره در بازبینی و موقع نوشتن از خود بپرسید – آیا از ساختار جمله ی درست استفاده کرده اید؟ آیا این جمله خیلی طولانی است؟ آیا خیلی غیر طبیعی به نظر می‌رسد؟ آیا فهمش سخت است؟ اگر هر کدام از اینها است از آن نوع جمله استفاده نکنید و ساده و واضح نگهش دارید. بعضی افراد تصور غلطی در ذهن خود دارند که باید جمله ای خیلی طولانی یا خیلی سخت بنویسند تا نمره ی خوبی بگیرند که جواب آن منفی است. ما در زبان روزانه ی خود جملات بسیار طولانی را نمی نویسیم یا موقع صحبت آنها را نمی گوییم. پس آن رویکرد مشابهی است که شما باید در اینجا هم دنبالش کنید.

۷– “گستره ی زبان

آیا شما گستره ی زبانی خود را نشان داده اید؟ می توانید بعضی از جملات را تغییر دهید؟ آیا ساختار همه ی جملات مشابه است؟ پس شخصی که سطح بسیار ابتدایی در زبان انگلیسی دارد همیشه جملات کوتاه، ساده و مشابه می نویسد و شخصی که کنترل بیشتری دارد گاهی از جملات ساده و گاهی پیچیده استفاده می کند، او به روش های بسیار متنوع و در محل های متفاوت از انواع مختلفی از جمله استفاده می کند.

۸- “آیا در مسیر درست هستید؟”

در لیست از خود بپرسید، و مطمئن شوید که این را بررسی می کنید – آیا در مسیر هستید یا آیا در مسیر درستی هستم. پس بعد از نوشتن چند جمله از خود بپرسید – “آیا من در مسیر درست هستم” و “آیا من همچنان دارم درباره ی موضوع مقاله می نویسم”. افراد زیادی احتمالاً در وسط نوشتن مقاله راه خود را گم می کنند. آنها شروع می کنند به نوشتن درباره ی موضوع اما بعد از مسیر خارج می شوند. برای مثال اگر موضوع مقاله “Advantages and Disadvantages of living in a city vs living in a village” باشد آنها شروع به نوشتن می کنند اما در اواسط مقاله شروع می کنند به صحبت درباره ی زندگی شهری، و کاملاً درباره ی زندگی شهری می نویسند. اگر یکی از معایب آلودگی یا ترافیک باشد در آن صورت فقط شروع می کنند به نوشتن درباره ی ترافیک و آلودگی. سپس مقاله تبدیل می شود به “The essay on pollution problem”. اگر چنین چیزی روی دهد یعنی شخص از مسیر خارج شده است. باید درباره ی موضوعی که از شما خواسته شده است بنویسید. اگر زبان شما خیلی خوب است یا ایده های بسیار خوبی دارید اما اگر نتوانید تشخیص دهید که ایده ی اصلی چیست یا اینکه باید درباره ی چه چیزی بنویسید، در آن صورت اینها تماماً بی فایده هستند. پس بعد از هر چند جمله ای که می نویسید فقط لحظه ای چک کنید که مقاله در مسیر درستی نوشته می شود یا نه.

۹- “مثال ها”

آیا تعدادی مثال را برای پشتیبانی از ایده های خود شامل کرده اید؟ مطمئن شوید که این کار را انجام می دهید، دو دلیل برایش وجود دارد. یکی این است که “آنها از شما می خواهند تا مثال هایی را از تجربه ی خود بنویسید” و دلیل دوم اینکه “این فقط منابع بیشتری در اختیارتان قرار می دهد تا بنویسید”. فقط تلاش کنید تا ۲۴۰ لغت بنویسید. افزودن مثال برای پشتیبانی از ایده ی خود در مقاله خیلی راحت است. پس مطمئن شوید که این کار را می کنید.

۱۰- “تکرار”

مساله ی تکرار را بررسی کنید که آیا شما دارید نکته ی مشابهی را بارها تکرار می کنید؟ – بعد از نوشتن پاراگراف ها فقط به عقب برگردید و آنها را چک کنید چون احتمال دارد داوطلبان به ایده ی مشابهی بر بخورند یا اینکه ایده ی مشابهی را بارها تکرار کرده باشند. پس این کار را انجام ندهید، فقط دو یا سه ایده ی خوب را شناسایی کنید و سپس به درستی درباره ی آن ایده های خوب بنویسید. ایده ها را در هر پاراگراف تکرار نکنید. هر پاراگراف را محدود کنید و وقتی دارید به پاراگراف بعدی می روید درباره ی ایده ی متفاوتی بنویسید. پس از تکرار کردن اجتناب کنید.