آموزش سریع تافل

آموزش سریع تافل
عصر حاضر زمان سرعت است. گاهی اتفاق ها آنقدر سریع اتفاق می افتند که شما آمادگی برای رودر رو شدن با آنها را ندارید. آموزش سریع تافل هم می تواند از این دست از اتفاق ها در زندگی شما باشد. شاید موقعیتی برای تحصیل برای شما پیش بیاید که نیاز داشته باشید که آموزش سریع تافل را امتحان کنید.

آموزش سریع تافل
آموزش سریع تافل

موسسه ETS که برگزار کننده آزمون تافل می باشد خود برای این موقعیت ها برنامه را ترتیب داده که تحت عنوان TOEFL iBT Quick Prep یا آموزش سریع تافل می باشد. در آموزش سریع تافل این موسسه سرفصل هایی را بیان کرده است که می توانید به آنها مراجعه کنید.
در آموزش سریع تافل شما در ابتدا با قسمت های مختلف آزمون تافل آشنا شوید و بدانید در هر کدام از بخش با چه سوال هایی روبرو می شوید. در TOEFL iBT QUICK Prep این اطلاعات به شما داده می شود تا بتوانید از قبل دیدی کلی از تافل بدست آورید. با تقسیم کردن آزمون ها به قسمت های کوچکتر شما کم کم با ساختار تافل آشنا می شوید.
در قسمت بعدی آموزش سریع تافل زبان آموزان با سوال های واقعی آزمون تافل در سال های گذشته آشنا می شوید. شما می توانید حدودا متوجه شوید که در چه سطحی هستید و تفاوت نمره شما با نمره مورد نظرتان چه مقدار است. حتی در بخش آخر این آموزش سریع تافل معیار های نمره دهی در بخش های Speaking و writing بیان می شود که اگر در قسمتی خاص نقطه ضعف دارید بتوانید بهتر آن را پوشش دهید.
تکنیک ها هم بخشی از این طرح هستند. به عنوان مثال در این طرح بیان می شود که در قسمت Listening یکی از تککنیک های تافل موثر نوشتن متن Listening است. این کار بسیار برای پیشرفتتان موثر است.
آموزشگاه زبان ایران آکسفورد برگزار کننده دوره های آموزش سریع تافل در ایران می باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره های موسسه زبان ایران آکسفورد تماس بگیرید.