اجزای مهم ریدینگ در زبان انگلیسی

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد به اجزای مهم ریدینگ در زبان انگلیسی اشاره می کند. شاید همه ما این اجزا را بشناسیم اما اینکه تا چه اندازه هر کدام اهمیت دارند می تواند بسیار مفید باشد. پس با ما همراه باشید.

اجزای مهم ریدینگ در زبان انگلیسی
اجزای مهم ریدینگ در زبان انگلیسی

کسانی که Reading خوبی دارند قادر هستند تا با سرعتی مناسب، دقت، و بیانی درست به طور شفاهی بخوانند. یافته های تحقیقاتیِ پانلِ ملیِ خواندن نتیجه گرفت که خواندن شفاهی راهنمایی شده و خواندن شفاهی تکرار شده اثر قابل توجه و مثبتی روی شناسایی لغت، سلاست در خواندن، و فهم مطلب در شاگردان با هر رده ی سنی داشته است.

لغات

گسترش لغات ارتباط بسیار نزدیکی با فهم مطلب دارد. هر چه دایره ی لغات خواننده بزرگ تر باشد (خواه شفاهی یا نوشتاری)، فهمیدن معنای متن راحت تر می شود. بر مبنای پانلِ ملیِ خواندن ، لغات می توانند به طور اتفاقی از طریق خواندن کتاب داستان یا گوش کردن به بقیه ساد گرفته شود، و لغات باید هم به طور مستقیم و هم غیر مستقیم آموزش داده شوند. شاگردان باید به طور فعال در آموزش سهیم باشند که این شامل یادگیری لغات قبل از خواندن، تکرار و تقابل متعدد، یادگیری در بافت های غنی، یادگیری اتفاقی، و استفاده از تکنولوژی کامپیوتر است.

فهم مطلب

فهم مطلب، فرایند شناختی پیچیده ای است که خوانندگان برای فهمیدن آن چه که خوانده اند، استفاده می کنند. گسترش لغات و آموزش نقشی مهم در فهم مطلب ایفا می کند. پانلِ ملیِ خواندن با اطمینان اظهار داشت که خوانندگان جوان، فهم مطالب متن را از طریق تکنیک های متنوعی پرورش می دهند، که شامل جواب به سوالات (آزمونک ها) و خلاصه برداری (بازگویی یک داستان) است.

هجی کردن

گزارش پانلِ ملیِ خواندن، هجی کردن را به عنوان یکی از اجزای مهم ریدینگ شامل نمی شود. گزارش بر این دلالت داشت که آگاهیِ معنایی و ساختار آوایی اثری مثبت روی هجی در رتبه بندی اصلی داشت و این که هجی در پاسخ به آموزشِ درستِ خواندن به گسترش ادامه می دهد. با این حال، تحقیقی که تازه تر انجام شده است حداقل قسمتی از فرضیه ی پانلِ ملیِ خواندن را به چالش می کشد. گروهی از محققان دریافتند که اگر چه رشد شاگردان در فهم متن نزدیک به متوسط باقی ماند، نمرات هجیِ آن ها به طور چشمگیری تا کلاس سوم کاهش یافت و این سیر نزولی تا کلاس چهارم ادامه داشت (Mehta et al., 2005). پیشرفت در خواندن لزوماً باعث پیشرفت در هجی نمی شود. آموزش هجی برای گسترش مهارت های هجی شاگردان لازم است.