رابطه جنسیت و آموزش زبان

رابطه جنسیت و آموزش زبان

مدتی است که خانم ها توانسته اند سهم از دست رفته خود در دوران گذشته در تحصیلات و دانشگاه ها را دوباره بدست بیاورند. اما واقعا رابطه جنسیت و آموزش زبان چیست؟ آموزشگاه زبان ایران آکسفورد در این مطلب سعی می کند به این دغدغه پاسخ دهد که رابطه بین جنسیت و آموزش زبان وجود دارد. البته پاسخ این سوال کاملا علمی است و تنها بر اساس تحقیقات صورت گرفته در حوزه زبانشناسی بیان شده است.

پردازش متفاوت

دختر ها و پسر ها در دو نوع مختلف زبان را پردازش می کنند. پس تفاوت بین این دو وجود دارد. اما باید توجه داشت که نمی توان گفت صد در صد پسر ها و یا دختر ها یکسانند. اما می توان اکثریت را معیار قرار داد. یکی از موارد رابطه جنسیت و آموزش زبان این است که دختر ها در رمز گشایی زبان و موارد انتزاعی سریع تر عمل می کنند اما پسر ها بیشتر به حواس خود تکیه می کنند و با دیدن و شنیده و تکرار سعی بر یادگیری زبان می کنند.

استراتژی در یادگیری

دختر ها در استفاده از استراتژی ها متفاوت بهتر عمل می کنند. آنها در ادغام مهارت های زبان با کلمات و گرامر خوب عمل می کنند در صورتی که پسر ها سعی می کنند چند نوع محدود روش یادگیری را استفاده کنند.

تبادل اطلاعات

شاید حس این نکته چندان سخت نباشد . خانم ها بیشتر در تبادلات اجتماعی خود بر ایجاد رابطه تکیه می کنند. بیشتر تمایل به صحبت کردن دارند و معمولا برای صحبت کردن با افراد native بیشتر تلاش می کنند. این مزیت امتیاز مثبتی در رابطه جنسیت و آموزش زبان به حساب می آید.

مطالعه زبان

طبق پژوهش ها دختر ها وقت بیشتری به درس خواندن اختصاص می دهد. پسر ها بیشتر به فعالیت های فیزیکی علاقه دارند و باید آموزش را با حرکت همراه سازند.

اعتماد به نفس

در این بخش بسیار مهم رابطه جنسیت و آموزش زبان پسر ها گوی سبقت را دزدیده اند. پسر ها معمولا اعتماد به نفس بیشتری دارند و بیشتر خطر می کنند و کمتر از ارتکاب به اشتباه می ترسند. این نکته بسیار مهم است و آنها را در یادگیری زبان موفق می کند.

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد سعی کرد در این بخش رابطه جنسیت و یادگیری زبان را باز کند. با شناخت خود و جبران نقاط ضعف خود می توانید عملکرد بهتری داشته باشید.