ارتباط زبان و مغز

ارتباط زبان و مغز
مغز انسان از دو نیمکره تشکیل شده است ، اما تمام دنیای ما در همین دو نیمکره جا می گیرد و به آن معنی می دهد. اما آموزشگاه زبان ایران آکسفورد در این بخش قصد ارائه ای فلسفی ندارد و ارتباط زبان و مغز را از دید زبان شناسی بیان می کند.

ارتباط زبان و مغز
ارتباط زبان و مغز

نیکره سمت چپ بخش منطقی مغز را تشکیل می دهد و به تحلیل زبانی مربوط می شود و نیمکره سمت راست مغز وظیفه خلاقیت را بر عهده دارد و رویا پردازی و تصورات را انجام می دهد. تحقیقات اولیه برای پیدا کردن ارتباط زبان و مغز به قرن نوزدهم بر می گردد. پزشکان طبق گزارش هایی که ارائه می دادند بیان می کردند که بیمارانی که به قسمت سمت چپ مغزشان ضربه می خورد ، توانایی زبانی خود را ازدست می دهند ولی کسانی که به سمت راست مغزشان ضربه می خورد همچنان قادر به استفاده از زبانشان هستند. اما پژوهش های اخیر نشان داده شده است که در افراد چپ دست و برخی دیگر افراد بخشی از سمت راست مغز نیز در توانایی زبان نقش دارند.
در ارتباط زبان و مغز سه بخش از مغز است که از اهمیت بالایی برخوردارند:
ناحیه Wernicke
این ناحیه از مغز که بین دو کورتکس تصویری و شنوایی قرار دارد و عملکرد اصلی آن درک مفاهیم زبان و توانایی برقراری ارتباط پیوسته معنا دار را ایجاد می کند.
ناحیه Broca
این قسمت از مغز وظیفه روان صحبت کردن و تلفظ درست کلمات را بر عهده دارد و بیشتر برای مهارت گفتاری استفاده می شود و سیگنال های خود را به حنجره ، زبان و دهان می فرستد.
در تحقیقات نشان داده شد که این دو ناحیه در اتباط زبان و مغز مهم هستند. بیمارانی که به ناحیه Wernicke آسیب وارد شده بود در درک صحبت ها مشکل دارند ولی کسانی که به قسمت Broca آنها آسیب وارد شده باشد بریده بریده صحبت می کنند.
ارتباط زبان و مغز همیشه پیچیده بوده اما همه کارشناسان معتقدند که زبان فقط مختص انسان است و فقط از مغز انسان چنین پدیده ای بر می آید و هرچه شما بیشتر به یادگیری زبان بپردازید قدرت مغزتان را افزایش داده اید.
برای آموزش زبان های مختلف فقط با شماره های موسسه زبان ایران آکسفورد تماس بگیرید.