عبارت موصولی در زبان انگلیسی

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد دراین مبحث گرامری به عبارت موصولی در زبان انگلیسی و کاربرد این عبارات می پردازد. حتما این متن مهم را تا انتها دنبال کنید.

عبارت موصولی در زبان انگلیسی
عبارت موصولی در زبان انگلیسی

عبارت موصولی در زبان انگلیسی چه مواردی هستند؟

استفاده از عبارت موصولی با ضمایر موصولی

جمله‌واره‌ی موصولی، بخشی از جمله را تشکیل می‌دهد و همیشه به خاطر یک مشخصه از بقیه متفاوت خواهد بود- آن‌ها با یک ضمیر موصولی آغاز می‌شوند. این شامل ضمایر “who”, “that”, “which”, “whose”, “where” و “when.” می‌شود.

هرکدام از این ضمایر می‌توانند برای به اشتراک گذاشتن گونه‌های خاصی از اطلاعات استفاده شوند:

  • Who برای به اشتراک‌گذاری اطلاعات راجع به یک نفر مورد استفاده قرار می‌گیرد، برای مثال:

I gave the bag to the lady who was standing on the stage.”

  • That برای به اشتراک‌گذاری اطلاعات در رابطه با یک نفر یا چیز مورد استفاده قرار می‌گیرد، برای مثال:

Can you return the book that I gave you last week?”

  • Which می‌تواند برا شفاف‌سازی مطلبی راجع به چیزی مورد استفاده قرار بگیرد:

This is the car which he used to get away

  • Whose برای به اشتراک‌گذاری اطلاعات راجع به چیزی که متعلق به کسی است، استفاده می‌شود. برای مثال:

I don’t know whose parents haven’t replied back yet

  • Where برای توصیف درباره‌ی جایی به کار می‌رود، برای مثال:

I left him at the station, where we had first met

  • When برای صحبت درباره‌ی زمان به کار می‌رود، برای مثال:

Can you tell me when the bus will be arriving?

عبارت تعیینکننده و غیر تعیین کننده

با اینکه همه‌ی عبارت مصولی از ضمایر موصولی استفاده می‌کنند اما دو نوع مختلف از جمله‌واره‌ها وجود دارند که ممکن است با آن‌ها روبرو شوید.- و این بستگی به نوع اطلاعاتی دارد که به اشتراک گذاشته می‌شود. این‌ها عبارت تعیین‌کننده و غیر تعیین کننده هستند- بیایید نگاهی دقیق‌تر به آن‌ها بیاندازیم! عبارت تعیین‌کننده برای توصیف چیزی به کار می‌روند که مشخص و معین است. احتمالاً می‌خواهید از این‌ها برای مشخص کردن اقلامی مخصوص در یک گروه، اشاره به شخص مورد نظر یا گروهی از مردمی که درباره‌ی‌شان حرف می‌زنید، استفاده کنید.

برای مثال:

I picked the person who spoke the most clearly for the team.