نحوه نوشتن پروپوزال انگلیسی

نحوه نوشتن پروپوزال انگلیسی
Research Proposal یا پروپوزال انگلیسی برای دریافت فرصت پژوهشی از دانشگاه ها در مقطع دکتری ارائه می شود. نحوه نوشتن پروپوزال زبان انگلیسی بسیار مهم است. آموزشگاه زبان ایران آکسفورد در این مطلب به فرمت نوشتن پروپوزال انگلیسی و عوامل تاثیر گذار در پذیرش یک نمونه پروپوزال انگلیسی را بیان می کند.
فهرست مطالبی که باید در یک Research Proposal آورده شوند :
Title and abstract چکیده و موضوع
Background Information/ brief summary of existing literature
Hypothesis بیان تز و هدف از تحقیق
Methodology روش تحقیق
موارد دیگری همچون نحوه گسترش موضوع به دامنه ای بزرگتر از تحقیق
خلاصه و نتیجه گیری هم در پایان باید آورده شوند

نحوه نوشتن پروپوزال انگلیسی
نحوه نوشتن پروپوزال انگلیسی

اما قوانین طلایی در نحوه نوشتن پروپوزال انگلیسی وجود دارند. اگر می خواهید نظر پروفسور و یا استادی را در دانشگاه مقصد جلب کنید باید:
شفاف ، هدفمند و بدون حاشیه بنویسید.
دلایل خوب و قانع کننده برای انجام دوره دکتری خود بیان کنید. باید طوری بنویسید که احساس نیاز به موضوع پروپوزال دکتری شما احساس شود و از نوشتن پاراگراف های طولانی و جملات طولانی پرهیز کنید.
در برخی دانشگاه ها می توانید در پروپوزال خود از تصاویر، نمودار ها و.. هم استفاده کنید.
باید دقت کنید در نوشتن Abstract و یا چکیده حدود ۱۵۰ کلمه آورده شود. باید مسئله مورد نظر خود را مطرح کنید و دلیل اینکه این تحقیق می تواند مفید باشد را بیان کنید.
اما نکته بسیار مهم این است که باید از Plagiarism و یا سرقت ادبی دوری کنید. مطمئن باشید نرم افزار های زیادی وجود دارد که در عرض چند ثانیه در صورت وجود plagiarism متوجه این مسئله می شوند. باید تمام منابعی که برای پروپوزال خود استفاده می کنید را بیان کنید. هر گونه نقص در این بخش شانس شما برای پذیرفته شدن را بسیار کاهش می دهد.
آموزشگاه زبان ایران آکسفورد در یک دوره ده جلسه ای نحوه نوشتن پروپوزال انگلیسی را آموزش می دهد. برای شرکت در این دوره کوتاه و بسیار مفید با شماره های ۸۸۹۳۴۴۷۵ و ۸۸۸۹۱۶۶۹ تماس بگیرید.