بازبینی یک مقاله ی انگلیسی

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد نحوه بازبینی یک مقاله ی انگلیسی را برای شما بررسی می کند. Revising یک مرحله مهم در نوشتن مقالات مختلف است. پس آن را از دست ندهید.

بازبینی یک مقاله ی انگلیسی
بازبینی یک مقاله ی انگلیسی

اما بازبینی یک مقاله ی انگلیسی چگونه انجام می گیرد:

۱

به خود زمان زیادی بدهید. رها کردن مقاله ی تان برای لحظه ی آخر ایده ی خوبی نیست. به خود حداقل چند روز وقت برای بازبینی کارتان بدهید. مهم است که پس از کامل کردن مقاله ی تان یک یا دو روز از آن فاصله بگیرید. سپس می توانید با دیدگاهی جدید به سراغش باز گردید.

۲

اول بر روی بهتر کردن محتوای مقاله ی تان تمرکز کنید. برخی مردم هنگام بازبینی یک مقاله تنها بر روی گرامر و نقطه گذاری تمرکز می کنند، اما این اهمیت کمتری نسبت به محتوای مقاله ی تان دارد. تا جایی که می توانید پرسشهای مقاله را با جزئیات توضیح دهید. پرسشهای مقاله یا خط مشی های تکلیف را دوباره بخوانید و بپرسید:

  • آیا سؤال را به شیوه ای رضایتبخش پاسخ داده ام؟
  • آیا فرضی واضح دارم؟ آیا فرض من، تمرکز مقاله ام است؟
  • آیا پشتیبانی کامل را برای استدلالم فراهم کرده ام؟ آیا چیز دیگری هست که بتوانم اضافه کنم؟
  • آیا منطقی پشت مقاله ام هست؟ آیا یک ایده ادامه دهنده ی دیگری هست؟ اگر نه، چگونه می توانم منطق مقاله ام را بهبود ببخشم؟

۳

از یک دوست بخواهید که مقاله ی شما را بخواند. داشتن یک دوست یا همکلاسی که به کار شما نگاه کند هم می تواند مفید باشد. یک نفر دیگر می تواند خطاهای ساده را ببیند یا چیز دیگری را متوجه شود که شما از آن غافل مانده اید چون برای مدتی زیاد به سند نگاه کرده اید.

  • اقدام به معاوضه ی مقاله ها با یک دوست از کلاس کنید. شما می توانید مقاله های یکدیگر را بخوانید و به آنها نظر بدهید تا مطمئن شوید که هر دو بهترین کار ممکن را انجام داده اید.
  • مطمئن شوید که حداقل یک روز پیش از مهلت تحویل مقاله، آنها را معاوضه کنید تا برای اصلاح اشکالاتی که دوستانتان پیدا می کنند وقت داشته باشید.

مقاله ی خود را با صدای بلند و آهسته بخوانید و مدادی دم دست داشته باشید (یا آماده ی ویرایش آن در کامپیوتر باشید).