مکالمات روتین زبان انگلیسی

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد می خواهد امروز جملات کوتاهی را به شما آموزش دهد که شاید شما هر روز بسیاری از آنها را انجام می هید. آموزش مکالمات روتین زبان انگلیسی به شما امکان می دهد که به راحتی اعتماد به نفس این را پیدا کنید که کارهای روزمره خود را شرح دهید.

مکالمات روتین زبان انگلیسی
مکالمات روتین زبان انگلیسی

برخی از مفید ترین مکالمات روتین زبان انگلیسی با این افعال و اصطلاحات انجام می گیرد. برای استفاده از این اصطلاحات سعی کنید تا جای ممکن به حروف اضافه آنها ( on, at, in,..) بسیار دقت داشته باشید

Get up از خوب بیدار شدن

Get dressed آماده شدن ، لباس پوشیدن

Have a shower / a bath  دوش گرفتن

Put make-up on آرایش کردن

Have breakfast صبحانه خوردن

Go to work سر کار رفتن

Get online آنلاین شدن

Meet up friends دیدن دوستان

Catch up with paper works به کاغذ بازی ها رسیدن

Do Washing شستن ظروف و یا لباس ها

Do homework تکالیف را انجام دادن

Go out for the meal بیرون رفتن برای غذا خوردن

Go to bed رفتن به تخت خواب ( آماده خواب شدن )

تقریبا این کاره ها همیشه انجام می شود. از صبح تا شب معمولا همه ما با آنها درگیر هستیم. اما باید مد نظر داشت که این موارد در روز های عادی انجام می شوند. بسیاری از روزها که در تعطیلات هستید و یا برای مسافرت به یک کشور و یا شهر دیگری رفته باشید باید بتوانید انها را نیز بیان کنید.

بهتر است دوره های اموزش زبان انگلیسی را در کلاس های مکالمه زبان انگلیسی تجربه کنید. با این کار مطمئن خواهید شد که دیگر در هر نقطه ای می توانید هر کاری را توصیف کنید. آموزش مکالمات روتین زبان انگلیسی در همین جا اتمام پیدا می کند اما یادگیری زبان انگلیسی همچنان ادامه دارد.

برای شرکت در کلاس ها با ما تماس بگیرید.