آموزش فشرده زبان روسی

آموزش فشرده زبان روسی
روسیه فقط به زمستان های بسیار سرد ، ببر های سیبری و ساختمان های زیبای سنت پترزبرگ معروف نیست. زبان روسی و علاقه مردم کشور روسیه به زبانشان نیز از خصوصیات روس زبان هاست. آموزش فشرده زبان روسی آموزشگاه زبان ایران آکسفورد اولین نکته مثبتی که دارد این است که شما هر روز پیشرفت خود را حس می کنید و در مدت کوتاهی از خودتان راضی هستید که چقدر راحت مکالمه زبان روسی را فرا گرفته اید.

آموزش فشرده زبان روسی
آموزش فشرده زبان روسی

در دوره آموزش فشرده زبان روسی ( آموزش فوق فشرده زبان روسی ۲ تا ۶ ماه )  آموزشگاه زبان ایران آکسفورد چند خصوصیت را حتما حس می کنید:
محیطی دوستانه و شبیه سازی شده
کاهش استرس مخصوصا در سطوح پایین بسیار مهم است. ما سعی می کنیم دوستان خوبی برای هم باشیم تا در روند آموزش بتوانیم یکدیگر را کمک کنیم و هر چه بیشتر کلاس هایمان را شبیه به موقعیت هایی کنیم که ممکن است در موقیعیت های زندگی واقعی برایتان اتفاق بیافتد.
کلاس ها با تعداد زبان آموز مشخص
کلاس های با تعداد مناسب برگزار می شوند. شرایطی که بتوان به نیاز های همه پاسخ داد . نباید هیچ سوالی به دلیل کمبود زمان بی جواب بماند.
اساتید Native و مجرب
مدرسین موسسه زبان ایران آکسفورد با تجربه بسیار زیاد در آموزش زبان روسی شناخته می شوند اما فقط تجربه کافی نیست بلکه اساتید روس زبان ما تلفظ ، لهجه و حتی توالی درست کلمات را نیز به شما آموزش می دهند.
هدف اصلی ما این است که نشان دهیم که با آموزش فشرده زبان روسی به این نتیجه برسید که بر خلاف اینکه بسیاری معتقدند زبان روسی را نمی توان در مدت زمان کوتاهی یاد گرفت ، نشان دهیم که می توان زبان روسی را به راحتی فرا گرفت. ما حتی در این مدت کوتاه زبان آموزان خود را برای آزمون بین المللی TORFL نیز آماده می کنیم تا مدرک زبان روسی را نیز برای اثبات این حرف داشته باشید.
برای اطلاعات بیشتر با شماره های ۸۸۹۳۴۴۷۵ و ۸۸۸۹۱۶۶۹ تماس بگیرید.