اصطلاحات مربوط به تحصیل در زبان روسی

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد به برخی اصطلاحات مربوط به تحصیل در زبان روسی اشاره می کند که برای کسانی که قصد ادامه تحصیل در روسیه را دارند بسیار ضروری هستند. پس با ما همراه باشید و این اصطلاحات را به ذهن بسپارید.

اصطلاحات مربوط به تحصیل در زبان روسی
اصطلاحات مربوط به تحصیل در زبان روسی

به اصطلاحات مربوط به تحصیل در زبان روسی توجه کنید:

تحصیل، تحصیل، و تحصیل. قسمتی جدایی ناپذیر از جامعه در سراسر جهان. Образование (تحصیلِ) تمام سنین به طور مخصوصی نقش مهمی در روسیه ایفا می کند که این توسط سنت نشان داده می شود که به День знаний  (روز دانش) نام گذاری شده است. این هر سال در Первое сентября (اول سپتامبر) است.

در طول دوره ی شوروی، این روز جشن گرفته می شد تا شروع سال تحصیلی در مدارس نشان داده شود. “دیکشنری کوچک روسیِ” مدارس احتمال دارد برای مطالعات شما به عنوان یک شاگردِ زبان روسی و فرهنگش مفید باشد!

  • Урок (درس/کلاس)

شما به عنوان یک شاگرد باید در کلاس های مختلف زیادی شرکت کنید تا در زبان روسی خود پیشرفت کنید. На уроках (در کلاس ها) در Liden & Denz حیطه ی گسترده ای از موضوعات پوشش داده می شود تا اطمینان حاصل شود که زبان روسیِ شما پرورش می یابد و به طور کامل در ایده ها یا فعالیت ها همراه با تجربه است.

  • Учебник (کتاب)

بدون شک، این یکی از مهم ترین لغات برای یک شاگرد زبان روسی است. کتاب ها قسمت مهمی از مطالعه ی یک زبان هستند. آن ها شما را در مقابل دیالوگ ها و تمرین های زیادی قرار می دهند که در سراسر مطالعاتتان مفید هستند. استفاده از تنوع کتاب های مختلف کمک کننده است تا راه خود را به طرف سطح تخصصی در زبان مقصد باز کنید.

  • Тетрадь (کتاب تمرین)

در ارتباط با کتاب ها، کتاب های تمرین مهم هستند و تمام یادداشت های ضروری شما را درباره ی زبان روسی دربر می گیرند. اگر شما شاگرد مشتاقی هستید آن گاه کتاب های تمرین زیادی لازم خواهید داشت تا به برداشتن نکات و یادگیری زبان روسی ادامه دهید.

  • Линейка (به طور تحت الفظی یک خط کش اما در این بافت یک گروه)

این جایی است که به موجبِ آن شاگردان در کلاسِ اول گروهی را در خارج از مدرسه تشکیل می دهند و توسط директор школы (مدیر مدرسه) خطاب می شوند. شاگردان مشتاق در صف منتظر می مانند و با دقت به سخن رانی رسمیِ خوش آمدگویی که حاکی از شروع دوره ی مدرسه ایِ خودشان است، گوش می کنند.