کلمات کاربردی زبان روسی

کلمات کاربردی زبان روسی

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد مجموعه ای از بهترین کلمات کاربردی زبان روسی را برای شما گرد آوری کرده است. در این مجموعه موضوعات مختلف مطرح شده است تا بتوانید بهترین استفاده را از آن بکنید.

کلمات کاربردی زبان روسی
کلمات کاربردی زبان روسی

این مجموعه به صوت PDF کامل در اختیار شما قرار گرفته است و شما می توانید با دانلود آن کلمات و اصطلاحات پر کاربرد زبان روسی را با الفبای Cyrillic داشته باشید و تلفظ آن به الفبای لاتین و معنی آن به زبان انگلیسی در اختیار شما قرار گرفته است. به عوان مثال چندین کلمه کاربردی زبان روسی را در زیر می توانید ببینید.

صبح بخیر Доброе утро Dobraye ootro Good morning

سلام Здравствуйте         Zdrastvooyte    Hello

سلام ( غیر رسمی ) Привет!          Preevyet          Hi!

تشکر کردن

ممنونم Спасибо Spaseeba          Thank you

خواهش می کنم Пожалуйста          Pazhalooysta    You’re welcome

خداحافظی کردن

خدا نگهدار До свидания!             Da sveedaneeya           Good-bye!

خداحافظ Пока!   Paka     Bye-bye

کلماتی که می تواند شما را در موقعیت های بسیار بحرانی زبان روسی نجات دهد. به عنوان مثال اگر می خواهید از شخصی بخواهید که کمی آرام تر به روسی صحبت کند و می خواهید شخص را متوجه این مسئله کنید که زبان روسی شما زیاد خوب نیست.

زبان روسی من بد است. Я плохо говорю по-русски            Ya plokha gavaryoo pa rooskee             My Russian is bad

متوجه نمی شوم . Я не понимаю   Ya nee paneemayoo     I don’t understand

برای دانلود PDF کامل این اصطلاحات می توانید بر روی لینک زیر کلیک کنید.

کلمات کاربردی زبان روسی

بهترین روش برای یادگیری زبان روسی و کسب نتیجه رفتن به یک کلاس زبان روسی خوب است. با این کار شما می توانید نه تنها کلمات کاربردی زبان روسی را متوجه شوید بلکه می توانید مکالمات پیچیده تری برقرار کنید و یک شخص دست و پا بسته نباشید.

برای شرکت در کلاس های زبان روسی تنها کافیست با شماره های آموزشگاه زبان ایران آکسفورد تماس بگیرید.