روش خود آموز زبان روسی

روش خود آموز زبان روسی

بسیاری از زبان آموزان روسی آموزشگاه زبان ایران آکسفورد ، که شروع به یادگیری زبان روسی در کلاس های زبان روسی موسسه کرده اند از ما در مورد روش هایی برای مطالعه بهتر در زمان هایی غیر از زمان کلاس روسی سوال می پرسند. در زمان هایی که زبان آموزان به دنبال روش های خود آموز زبان روسی هستند باید مواردی را رعایت کنند. آموزشگاه زبان ایران آکسفورد در این مقاله به برخی از این موارد اشاره می کند:

توجه داشته باشید که این روش ها باید در کنار کلاس شما باشند و هیچ گاه نمی توانند جای استاد را برای شما پر کنند. اگر در استفاده از این روش ها نکته حتی کوچکی را به اشتباه یاد بگیرید ، تصحیح این نکته در آینده برای شما بسیار دشوار خواهد بود.

برای یادگیری زبان روسی خود ساعات منظم و به خصوصی را اختصاص دهید. سعی کنید هر روز ، حتی زمان بسیار کمی ، را به مطالعه زبان روسی اختصاص دهید.

از سرگرمی در آموزش زبان روسی خود استفاده کنید. یادگیری زبان روسی نباید برای شما یک کار تلقی شود بلکه باید نوعی تفریح باشد.

هدفتان را در هر بار مزالعه مشخص کنید. نباید پراکنده به آموز زبان روسی بپردازید.

سعی کنید هر چهار مهارت زبان روسی را در نظر بگیرید. سعی کنید مهارت های مختلف را با هم تلفیق کنید.

سرعت آموزش زبان روسی را خود را متعادل نگه دارید ، به خودتان وقت کافی برای یادگیری زبان روسی بدهید.

از هر فرصتی و وسیله ای برای یادگیری خود استفاده کنید. از اینترنت برای پیدا کردن دوستانی که زبان مادریشان روسی است استفاه کنید. این کار می تواند کمک بسیار بزرگی برای یادگیری بهتر زبان روسی باشد.

برای کسب اطلاعات بیشتر پیرامون دوره های آموزش زبان روسی با شماره های آموزشگاه زبان ایران آکسفورد تماس بگیرید و یا فرم مشاوره فوری را پر نمایید.