نحوه تلفظ کلمات روسی

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد به نحوه تلفظ کلمات روسی و هم چنین تلفظ متفاوت حروف در زبان روسی اشاره می کند. پس با ما همراه باشید تا بیشتر از زبان روسی لذت ببرید . همچنین اگر دوست داشتید زبان روسی را با حرفه ای ها آموزش ببینید می توانید در کلاس های آموزش زبان روسی ما شرکت کنید.

نحوه تلفظ کلمات روسی
نحوه تلفظ کلمات روسی

اما نحوه تلفظ کلمات روسی را با هم می بینیم:

۱

صدای /r/ را گرد کنید. مشابه خیلی از زبان های اروپایی، /r/ در زبان روسی گرد یا مرتعش می شود. پس، وقتی شما انگلیسی را با لهجه ی روسی صحبت می کنید، مطمئن شوید که صدای Rs را گرد می کنید. انجام مداوم این کار باعث می شود تا لهجه معتبرتر به نظر برسد. صدای /r/ را برای مدت خیلی طولانی مرتعش نکنید، چون باعث می شود لهجه واقعی به نظر نرسد.

  • برای مثال، وقتی شما لغت “very” را می گویید، صدای /r/ را گرد می کنید. احتمال دارد در ابتدا صدایی مشابه “d” داشته باشد، اما شما با تمرین می توانید صدای گرد کردن را کم کنید.

۲

  • صدای /th/ را جایگزین صدای /d/ کنید. پس به جای گفتن “this” بگویید “dis”. اگر شما این کار را انجام دهید، به شما کمک خواهد کرد تا لهجه ی غلیظِ روسی خود را افزایش دهید. اگر شما می خواهید یک لهجه ی روسیِ ملایم تر داشته باشید این کار را انجام ندهید. این درباره ی انتهای لغات صدق نمی کند، چون در زبان روسی، حروف بی صدا در انتهای لغات صدادار نیستند. به جای آن /th/ را به شکل /t/ تلفظ کنید. برای مثال، شما برای لغت “cod” (ماهی) به جای “coth” می گویید “cot”.

۳

  • حرف صدادارِ استفاده شده در لغاتی مانند “In” را بیش تر مانند حرف صدادار در لغت “Seen” تلفظ کنید. “I will make this thing bigger” می شود “I weel make thees theeng beegger”. به این دلیل است که حرف صدادار کشیده ی “i” به ندرت در زبان روسی رخ می دهد، پس یک گویشور بومیِ روسی که تازه دارد زبان انگلیسی را می آموزد به احتمال زیاد به جای صدای کشیده ی “i” می گوید “ee”.

۴

  • صدای “o” را به شکل کوتاه تلفظ کنید. در انگلیسی، این صدا مصوتِ مرکب است، و شما در واقع صداهای “o” و “u” را تلفظ می کنید، اگر چه آخری خیلی ملایم است. برای مثال لغت “boat” خیلی کوتاه تر می شود، بیش تر مشابه “bote” است. چون ما اغلب از این صدا در انگلیسی استفاده نمی کنیم، مهم است که به گویشوران بومی روسی گوش کنیم.