گفتن لطفا به زبان سوئدی + فیلم

بیایید ببینیم چه طور به سوئدی بگویید لطفاً + فیلم

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد تنها مرکز تخصصی زبان سوئدی و آزمون های Swedex و SFI در ایران، امروز به یکی از پرکاربرد ترین نکات در زبان سوئدی اشاره می کند. برای همین منظور به شما گفتن لطفا به زبان سوئدی را به همراه فیلم و تلفظ و کاربرد های آن را آموزش می دهیم. پس حتما با ما همراه باشید.

اگر دوست دارید بیشتر از آزمون Swedex بدانید حتما این مطلب را بخوانید.

۱- سفارش دادن در رستوران

یک گزینه ی ساده اما کمی غیر رسمی استفاده از “tack” (“لغت مشابهی که به معنای “مرسی” است”) می باشد. در اصل تشکرِ شما را زودتر اعلام می کند، و به این طریق می تواند بعد از دستور العمل های دیگر هم استفاده شود.

 • En kaffe, tack. (یک قهوه، لطفاً.)
 • Stäng dörren. Tack! (در را ببند. مرسی!)

۲- گزینه ای مودبانه تر استفاده از ساختار “Skulle jag kunna få …”

احتمالاً علاوه بر “tack” است. این احتمالاً برای مثال برای درخواست چیزی که کمی غیر عادی است به کار می رود، مانند تغییر سفارشات در رستوران.

 • Skulle jag kunna få prova de där skorna också innan jag bestämmer mig? (“می شه لطفاً قبل از اینکه تصمیم بگیرم آن کفش ها را هم امتحان کنم؟”)
 • Skulle vi kunna få ris istället för potatis till varmrätten? (“می شه لطفاً به جای سیب زمینی با entrée برنج سفارش بدیم؟”)

فیلم آموزش گفتن “لطفا” در زبان سوئدی

ویدیو گفتن لطفا به زبان سوئدی

۳- از کسی بخواهید که کاری برایتان انجام دهد. از “kan du…”

استفاده کنید (یا “kan ni…”، اگر با بیش از یک نفر صحبت می کنید)، و بعد از آن مصدر فعل را بیاورید.

 • Kan du skicka saltet.” (“Please send the salt” or “Could you please pass the salt.”.)
 • گزینه ی دوم، که یا کمی رسمی تر به نظر می رسد، یا به گونه ای است که درخواست بزرگی دارید، استفاده از عبارت “Skulle du kunna…” است (که بعد از آن مصدر فعل می آید. وقتی با بیش از یک نفر صحبت می کنید “du” را با “ni” جایگزین کنید).

۴- خواهش کردن در زبان سوئدی

از کسی دعوت کنید که به خاطر خودش کاری را انجام دهد، یا به آنها پیشنهاد انجام کاری را دهید. از Var så god och…” استفاده کنید و بعد از آن فعل امری بیاورید.

 • Var så god och sitt” (“لطفاً بشین”، صحبت با یک نفر.)
 • اگر با بیش از یک نفر صحبت می کنید، “god” را با “goda” جایگزین کنید.
 • در انگلیسی، ترجمه ی این ساختار تقریباً می شود “be so good as to sit down”، اما عبارت سوئدی نسبتاً اصطلاح گونه است.
 • ·        “Var så god” اغلب طوری استفاده می شود که در انگلیسی از “feel free” or “help yourself” استفاده می شود.

۵- پیشنهاد را مودبانه قبول کنید.

وقتی شخصی به انگلیسی می گوید “بله، لطفاً” شخص به سوئدی یا می گوید “Ja, tack” و یا “Ja, gärna“. دومی با تاکید بیشتری است، و اگر شما واقعاً درباره اش خوشحال هستید استفاده می شود. چیزی مشابه با “Yes, please, I’d love that!”.

۶- از کسی درخواست کنید کاری را انجام دهد.

این برای وقتی است که شما واقعاً از آنها نمی پرسید دوست دارند کاری را انجام دهند یا نه، بلکه به آنها می گویید که انجامش دهند. در این حالت، از “Var snäll och …” استفاده کنید که بعد از آن فعل امری آورده شده است. یا اگر شما با بیش از یک نفر صحبت می کنید، از “Var snälla och …” استفاده کنید.

 • Var snäll och ta ner fötterna från bordet. (Kindly get your feet off the table.)

۷- برای چیزی التماس کنید.

آیا می خواهید ماشین مادر خود را قرض بگیرید، و باید او را متقاعد کنید که اجازه ی این کار را به شما بدهد؟ التماس یا گفتنِ “لطفاً “در بافت هایی مانند “Please, let me do …” به شکلِ “snälla” ترجمه می شود مانند “Snälla, låt mig låna bilen.” (“لطفاً اجازه بده ماشینو قرض بگیرم”).

۸- “لطفا” در تابلو های رانندگی و..

نشانه ها را بنویسید. معمولاً زبان نشانه ها رسمی تر است، و مهمتر از آن، صمیمانه نیست. “Vänligen” (بعد از آن فعل امری می آید) کاملاً در اینجا رایج است.

 • Vänligen gå ej på gräset. (لطفاً روی علف ها راه نرو.)
 • شما اغلب بیشتر از گفتار در نوشتار با آن روبه رو می شوید.
 • لغتِ “vänligen” گاهی در بعضی از دیکشنری ها می آید (از جمله گوگل ترنسلیت) مانند ترجمه ی “لطفاً”. از آن به عنوان بهانه ای برای به کارگیری در همه ی ترجمه ها استفاده نکنید – مصرانه باید بگوییم که چنین نیست. در واقع، احتمالاً شما هرگز از آن در گفتار استفاده نمی کنید. همچنین، در نوشتار حواستان به آن باشد، چون اگر در جای اشتباه استفاده شود احتمالاً باعث می شود که متن مشابهِ ترجمه ای ماشینی به نظر برسد.

۹– “لطفا” در نامه ها و دستور العمل های رسمی

دستور العمل های رسمی بنویسید. عبارت “Var god” (بعد از آن فعل امری می آید) در اصل فقط در چند دستور العمل استفاده می شود، که همگی تقریباً رسمی هستند.

 • اگر شما پشت تلفن منتظر هستید احتمالاً “Var god dröj” (“Please hold”) را می شنوید.
 • ·        “Var god vänd.” (یا به اختصار “V.G.V.”، “Please turn over”) در فرم ها ظاهر می شود تا توجه شما را به این واقعیت جلب کند که در پشت برگه موارد بیشتری برای پر کردن وجود دارد.