بیان چیزهایی که دوست دارید به زبان اسپانیایی

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد برگزار کننده دوره های آموزش زبان اسپانیایی می خواهد به شما آموزش دهد که بیان چیزهایی که دوست دارید به زبان اسپانیایی چه طور انجام خواهد گرفت. این مطلب را اصلا از دست ندهید.

بیان چیزهایی که دوست دارید به زبان اسپانیایی
بیان چیزهایی که دوست دارید به زبان اسپانیایی

نحوه بیان چیزهایی که دوست دارید به زبان اسپانیایی

“Gustar” فعل جالبی است. وقتی برای بار اول آن را می‌آموزیم، ‘me gusta’ را با ‘I like’ برابر می گیریم- ‘me gusta la pizza’ یعنی ‘I like pizza’. به اندازه ی کافی راحت است. با این حال، این فعل، و خیلی افعال مشابه آن، عمیقاً با معادل‌های زبان انگلیسی ما تفاوت دارند. آن ها به عنوان ‘افعال ساختار وارونه’ شناخته می شوند.

افعال ساختار وارونه چه هستند؟

روش کمک کننده‌تر برای دست یابی به ‘me gusta’ این است که به فعل انگلیسی خود ‘disgust’ فکر کنیم. ساختار این فعل به این معنی است که من از چیزی نفرت دارم. با فعل ‘like’، یعنی ما چیزی را دوست داریم، اما با فعل ‘disgust’ شرایط برعکس می شود (در نتیجه یعنی ‘افعال ساختار وارونه). فاعل (عاملی که ‘کننده ی’ فعل است) وارونه می شود:

The cat likes sardines

Sardines disgust the cat

فعل “Gustar” هم به شکل مشابه کار می‌کند. در جمله‌ی “Me gustan las naranjas” (من پرتقال دوست دارم)، گویشوران اسپانیایی تصور می‌کنند که پرتقال عامل (فاعل) جمله است و باعث لذت می‌شود. اینکه پرتقال عملی را بر روی من انجام می‌دهد، نه اینکه علاقه‌ی من به پرتقال کاری کند. این، اصل اساسی در پشت افعال وارونه است و وقتی‌که این را درک کنید قادر خواهید بود از پس کل مجموعه‌ی آن‌ها بر بیایید!

یک رویکرد دیگر اینست که “gustar”  را  “please ترجمه کنید (مثلاً در جمله‌ی «باعث لذت من می‌شود»). بنابراین با استفاده از این ترجمهف جمله‌ی “me gustan las naranjas” را می‌توان اینگونه ترجمه کرد: “oranges please me”. اگرچه این شبیه ترجمه‌ای واقعاً عجیب و غریب است (و قطعاً صورت درستی نیست)، اما به ما کمک می‌کند که افعال وارونه را درک کنیم.

آن را با این جمله‌ها که از انگلیسی به اسپانیایی ترجمه شده‌اند امتحان کنید:

I like Spain (or, Spain pleases me)اسپانیا را دوست دارم (یا، اسپانیا باعث لذت من می‌شود)

He likes football (or, football pleases him)او فوتبال دوست دارد (یا، فوتبال باعث لذت او می‌شود)

They like me (or, I please them)آن‌ها من را دوست دارند (یا، من باعث لذت آن‌ها می‌شوم)

I like you (or, you please me) من از تو خوشم می‌آید (یا، تو باعث لذت من می‌شوی)

سایر افعال ساختار وارونه

اگرچه “gustar” احتمالاً اولین فعلی است که در این گونه با آن مواجه می‌شوید، اما گستره‌ی وسیعی از سایر فعل‌ها وجود دارد که از ساختار مشابه پیروی می‌کنند:

  • Aburrir: To bore
  • Bastar: To have enoughبه اندازه‌ی کافی داشتن
  • Costar: To cost (and figuratively, to be difficult)ارزیدن، (و مجازاً یعنی سخت بودن)
  • Doler: To hurt آسیب رساندن
  • Encantar: To delightلذت دادن
  • Faltar: To lack/needکم داشتن/ احتیاج داشتن
  • Importar: To matter/careاهمیت داشتن/ مراقبت کردن
  • Parecer: To appearظاهر شدن
  • Quedar: To remain/have leftباقی ماندن/ باقی گذاشتن