آموزش زبان های اسکاندیناوی

زبان های اسکاندیناوی
زبان دانمارکی ، سوئدی ، نروژی ، ایسلندی و Faroese را زبان های اسکاندیناوی یا North Germanic می گویند. به دلیل اهمیت برخی از این زبان ها همانند دانمارکی و سوئدی بسیاری به دنبال یادگیری آن هستند. Scondinavia از نظر واژه شناسی از واژه Scania (جنوبی ترین استان سوئد) تشکیل شده است. آموزشگاه زبان ایران آکسفورد این توضیحات را برای شما ارائه می دهد.

زبان های اسکاندیناوی
زبان های اسکاندیناوی

لهجه ها و زبان های استاندارد
آموزش زبان های اسکاندیناوی استاندارد در مدارس و دبیرستان ها شروع می شود. اما لهجه های متفاوتی از این زبان ها وجود دارند که به دلیل گستردگی جغرافیایی کشور ها منطقی به نظر می رسد.
از نظر آوا شناسی یا Phonology زبان های اسکاندیناوی استرس همیشه بر روی بخش اول کلمه قرار می گیرد. معمولا کلمه هایی که از زبان های دیگر وارد این زبان ها شده باشند استرس ها در بخش های دیگر هم می توانند قرار بگیرند. در زبان اسکاندیناوی ۹ حرف صدا دار وجود دارد.
تفاوت اصلی بین زبان های نروژی ، سوئدی و دانمارکی را می توان در بخش Syntax یا ترکیب می باشد.
از نظر واژگان کلمات هسته Germanic یا هندو اروپایی دارند. در بین ۲۰۰۰۰۰ واژه ای که در دیکشنری های این زبان ها وجود دارند بسیاری از کلمات ترکیبی یا قرض گرفته شده از زبان های دیگر تشکیل شده است. در قرن ۲۰ بخش اصلی کلماتی که از زبان های دیگر وارد زبان های اسکاندیناوی شده بودند انگلیسی می باشند.
از قرن ۱۰ تا ۱۳ بعد از میلاد که بسیاری از پادشاهی های کوچک آلمانی متحد شدند و سه کشور دانمارک ، سوئد و نروژ را تشکیل دادند. همین اتحاد باعث شد امروزه این کشور ها وجود داشته باشند و زبان هایشان از زبان آلمانی متفاوت باشد. پس بی دلیل نیست که از قدیم شرط پیروزی را اتحاد می دانستند زیرا حداقل در زبان اسکاندیناوی این مسئله اثبات شد. برای آموزش زبان های اسکاندیناوی با شماره های ۸۸۹۳۴۴۷۵ و ۸۸۸۹۱۶۶۹ تماس بگیرید.