چیزهای مضحکی که باعث کم شدن نمره ی اسپیکینگ آیلتس شما می شود

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد به چیزهای مضحکی که باعث کم شدن نمره ی اسپیکینگ آیلتس شما می شود می پردازد. اگرچه این موارد ممکن است خیلی بچه گانه به نظر برسند اما به هر حال از استباهات رایجی هستند که توسط داوطلبین انجام می شود.

چیزهای مضحکی که باعث کم شدن نمره ی اسپیکینگ آیلتس شما می شود
چیزهای مضحکی که باعث کم شدن نمره ی اسپیکینگ آیلتس شما می شود

به چیزهای مضحکی که باعث کم شدن نمره ی اسپیکینگ آیلتس شما می شود توجه کنید:

شما در روز امتحان اسپیکینگ آیلتس نگران هستید و به دلیل این دستپاچگی احتمالاً باعث رخ دادن بعضی اشتباهات احمقانه می شوید. آگاه بودن از چنین خطاهای احمقانه ای به منظور جلوگیری از گفتن جملات اشتباه می تواند به شما کمک کند تا در اسپیکینگ آیلتس نمره ی کمی نگیرید. پس، اجازه دهید تا بفهمیم که این اشتباهات احمقانه چیست و شما برای اجتناب از آن ها باید چه کنید.
استفاده ی بیش از حد از اصطلاحات
در جلسات آموزش اسپیکینگ آیلتس باید به شما گفته باشند که استفاده از اصطلاحات می تواند در گرفتن نمره ی بالا کمکتان کند. اگرچه استفاده از اصطلاحات به طور مسلم نشان دهنده ی گرفتن نمره ی بالا است اما این ها تنها عوامل تعیین کننده ی گرفتن نمره ی خوب نیستند. چیزهای زیاد دیگری همزمان باید در ذهن نگه داشته شوند مانند ساختار جمله، گرامر، لغات، محتوا و غیره. تصور غلط استفاده ی بیش از حد از اصطلاحات باعث گرفتن نمره ی کم تر در اسپیکینگ آیلتس می شود چون شما به دلیل استفاده ی بیش از حد از آن ها جریمه می شوید. در نتیجه، فقط موقعی از اصطلاح استفاده کنید که باید در صحبت خود هم بستگی ایجاد کنید و این می تواند وقتی اتفاق بیفتد که شما به جای استفاده‌ ی محض از اصطلاحات، به طور موثری روی جواب دادن به سوال تمرکز می کنید.
استفاده ی بیش از حد از کلمات ربط
شما باید مشابه مورد اصطلاحات از استفاده ی زیادی از جملات ربط در طی امتحان اسپیکینگ آیلتس اجتناب کنید. جملات ربطی، لغات یا عباراتی هستند که در ارتباط دادن ایده های مان به ما کمک می کنند. علاوه بر، بنابراین، با این حال، از طرفی دیگر، در مقایسه با این و غیره بعضی از کلمات ربطی هستند که به خوبی نشان دهنده ی کسب نمره ی ۷ یا بالاتر هستند. اما بعضی از شاگردان این قضیه را مسلم فرض می کنند و تلاش می کنند تا بیش تر و بیش تر از کلمات ربطی استفاده کنند که در نهایت باعث کم شدن نمره ی اسپیکینگ آیلتس شان می شود. پس، شخص باید فقط موقعی از کلمات ربط استفاده کند که لازم است تا طبیعی جلوه کند و طوری نباشد که از روی بی فکری گفته شده و گویی به اجبار استفاده شده است.