زمان گذشته ساده در زبان انگلیسی

زمان گذشته ساده Simple Past در انگلیسی

همه ما دوست داریم در مورد حوادث گذشته صحبت کنیم. بهترین و پرکاربردترین زمان برای صحبت از گذشته در زبان انگلیسی زمان گذشته ساده یا Simple Past Tense می باشد. این زمان خیلی ساده ساخته می شود ولی در عین حال بسیار کاربردی است. شما با یادگرفتن درست این زمان می توانید تقریبا در مورد ۸۰% از اتفاقات گذشته صحبت کنید. آموزشگاه زبان ایران آکسفورد در این مطلب یک راهنمای کامل را برای شما بررسی و ارائه می دهد تا با تعریف این زمان، کاربرد ها، تمرین ها و … آشنا شوید.

زمان گذشته ساده در زبان انگلیسی
زمان گذشته ساده در زبان انگلیسی

زمان گذشته ساده Simple Past چیست؟

زمان گذشته ساده برای صحبت کردن درمورد چیزهایی که قبلاً اتفاق افتاده یا وجود داشته است استفاده می‌شود. تصور کنید کسی از شما بپرسد:

 what your brother did while he was in town last weekend?

 (برادر شما ، آخرهفته گذشته در شهر چه کرد؟)

-He played soccer.

( او فوتبال بازی کرد.)

-He won the silver medal.

او مدال نقره را به دست آورد.

گذشته ساده رایج ترین زمان برای صحبت کردن در مورد چیزهایی است که پیش از این رخ داده یا پایان یافته است. ما اغلب از یک کلمه یا اصطلاح برای زمانی که گذشته استفاده می کنیم. در جملات مثالی زیر، نمونه هایی از زمان پایان یافته نشان داده شده اند:

She came to Germany two years ago.

It rained every day for a week on my vacation.

زمان گذشته ساده نشانه‌ی این است که شما درمورد چیزی صحبت می‌کنید که قبلاً اتفاق افتاده است. برخلاف زمان گذشته استمراری، که برای صحبت کردن درمورد رویدادهایی که در گذشته طی یک دوره زمانی اتفاق افتاده است استفاده می شود، زمان گذشته ساده بر اتمام کار تأکید می‌کند.

-David Beckham admired the way the light glinted off his silver medal.

( دیوید بکهام طرز درخشش نور از مدال نقره اش را تحسین کرد.)

کاربردهای زمان گذشته ساده Simple past

همچنین می‌توانید از گذشته ساده برای صحبت کردن درمورد وضعیت خود در گذشته استفاده کنید؛ مانند احساسی که نسبت به یک چیز/اتفاق داشتید! که اغلب با زمان گذشته ساده فعل to be  و صفت، اسم یا گروه قیدی بیان می‌شود.

-David Beckham was proud of his victory.

( دیوید بکهام به پیروزی خود افتخار می‌کرد.)

The contest was the highlight of his week.

( این مسابقه بخش مهم هفته‌ی او بود.)

فرمول ساخت فعل زمان گذشته ساده

Subject+Verb (Past tense)+object

فاعل+ قسمت گذشته فعل+ مفعول

نکته: براس ساخت قسمت گذشته فعل برای افعال باقاعده، ed – را به ریشه فعل اضافه می‌کنیم ( یا اگر فعل به e  ختم ‌شود، فقط -d ). برای افعال بی قاعده نیز به توضیحات ادامه ا وجه کنید. به مثال های زیر توجه کنید:

مثال افعال با قاعده:

حالت گذشته فعلفعل اصلی
PlayedPlay
TypedType
ListenedListen
PushedPush
LovedLove

مثال افعال بی قاعده:

برای افعال بی‌قاعده، مسئله کمی پیچیده‌تراست. زمان گذشته ساده برخی ازافعال بی‌قاعده دقیقاً شبیه ریشه فعل است.

فعل هایی که حالت اصلی با حالت گذشته هیچ تغییری نمی کند:
حالت گذشته فعلفعل اصلی
PutPut
CutCut
SetSet
CostCost
HitHit

برای سایر افعال بی‌قاعده، از جمله فعل to be، شکل گذشته ساده افعال نامنظم‌تر است.
حالت گذشته فعلفعل اصلی
was/weream/is/are
ُSawSee
BuiltBuild
WentGo
DidDo
RoseRise

خبر خوب این است که در زمان گذشته ساده، نیازی نیست افعال (به جز فعل to be) از نظر تعداد با فاعل هماهنگ باشند.

-David Beckham polished his medal. The other winners polished their medals too.

( دیوید بکهام مدال خود را جلا داد. برندگان دیگر نیز مدال‌های خود را جلا دادند.)

نحوه منفی کردن گذشته ساده

خوشبختانه برای منفی کردن افعال باقاعده و بی‌قاعده (به جز فعل to be) از یک فرمول یکسان استفاده می‌شود که [ریشه فعل] + did not است. همچنین می‌توان از مخفف didn’t  به جای did not  استفاده کرد.

فاعل+ did not+ فعل

I did not go to school.

مثال های منفی کردن گذشته ساده

-David Beckham did not brag too much about his soccer skills.

(دیوید بکهام زیاد درمورد مهارت‌های خود در فوتبال خودنمایی نکرد.)

-David Beckham’s mother didn’t see the contest.

مادر دیوید بکهام مسابقه را ندید.

منفی کردن فعل To Be در گذشته ساده

برای منفی کردن فعل to be، نیازی به فعل کمکی did  نیست. وقتی فعل جمله مفرد باشد، از was not یا wasn’t استفاده می‌شود. وقتی فعل جمع باشد، از were not  یا weren’t  استفاده می‌شود.

-The third-place winner was not as happy as David Beckham.

( برنده مقام سوم به اندازه دیوید بکهام خوشحال نبود.)

-The fourth-place winner wasn’t happy at all.

( برنده مقام چهارم اصلاً خوشحال نبود.)

– The onlookers were not ready to leave after the contest ended.

( بعد از پایان مسابقه، تماشاگران حاضر نبودند آن‌جا را ترک کنند.)

– The contestants weren’t ready to leave either.

  ( شرکت‌کنندگان نیز حاضر نبودند آن‌جا را ترک کنند‌.)

سوالی کردن زمان گذشته ساده Simple Past

فرمول سوالی کردن در زمان گذشته ساده [ریشه فعل] + [فاعل] + did است.

Did David Beckham win the gold medal or the silver medal?

( آیا دیوید بکهام مدال طلا گرفت یا نقره؟)

– Where did David Beckham go to celebrate?

(دیوید بکهام برای جشن گرفتن کجا رفت؟)

– Did the judges decide fairly, in your opinion?

    ( به نظر شما داوران منصفانه تصمیم گرفتند؟)

سوالی کردن فعل to be در گذشته ساده

برای سوال پرسیدن با استفاده از فعل to be، نیازی به فعل کمکی نیست.  فرمول آن [فاعل] + was/were  است.

Was David Beckham in a good mood after the contest? 

(آیا بعد از مسابقه، دیوید بکهام روحیه خوبی داشت؟)

Were people taking lots of pictures?

(آیا مردم زیاد عکس می‌گرفتند؟)

افعال باقاعده رایج در زمان گذشته

افعال بی‌قاعده رایج در زمان گذشته

‘Wh’ Questions البته برای سوالی کردن با wh question‌ها، کلمه پرسشی wh را در ابتدای جمله می‌آوریم:
where did I go? من کجا رفتم؟
what did you play? چه بازی کردی؟
what did he cook? او چه پخت؟
why did she listen? چرا او گوش داد؟
when did it rain? کی باران بارید؟
where did we eat? کجا خوردیم؟
how did they travel?  آنها چطور سفر کردند؟  

کاربردهای گذشته ساده

وقتی که بخواهیم درمورد گذشته صحبت کنیم و هیچ نشانه خاصی برای استفاده از گذشته کامل، حال کامل یا گذشته استمراری نداشته باشیم، از گذشته ساده استفاده می‌کنیم.

۱) اعمال، حالات یا عادت‌هایی که در گذشته به پایان رسیده است.

وقتی که بخواهیم درمورد اعمال، حالات وعادت‌هایی که در گذشته اتفاق افتاده و به پایان رسیده است صحبت کنیم، از گذشته ساده استفاده می‌کنیم. این جملات معمولاً قید زمان دارند. مانند: (yesterday, last week, at 2 o’clock, in 2003)

I went to the cinema yesterday.

دیروز به سینما رفتم.

We spent a lot of time in Japan in 2007.

  ما در سال ۲۰۰۷ زمان زیادی را در ژاپن گذراندیم.

۲) زمانی که فعالیت یا عادت انجام شده در گذشته طی یک بازه‌ی زمانی بوده و تمام شده است

معمولا در این حالت فردی که می‌خواهیم درمورد فعالیتش صحبت کنیم از دنیا رفته است.

Leonardo painted the Mona Lisa.

لئوناردو مونالیزا را نقاشی کرد.

The Vikings invaded Britain.

  وایکینگ‌ها به بریتانیا حمله کردند.

۳) زمانی که فعالیت یا عادتی را می‌خواهیم با حال کامل یا هر زمان دیگری همراه کنیم

I’ve hurt my leg. I fell off a ladder when I was painting my bedroom.

  پایم آسیب دیده است. وقتی داشتم اتاق خوابم را رنگ می‌کردم از نردبان افتادم.

I’ve been on holiday. I went to Spain and Portugal.

  من در تعطیلات به سر می‌بردم. به اسپانیا و پرتغال رفتم.

۴) برای تعریف کردن داستان‌ها یا رویدادها

اغلب از زمان گذشته‌ی استمراری برای کاری که در حال انجام بوده (پس‌زمینه) و از گذشته ساده برای اتفاقی که در حین آن افتاده است استفاده می‌کنیم.

He went to a café. People were chatting and music was playing. He sat down and ordered a coffee.

 او به کافه رفت. مردم حرف می‌زدند و موسیقی پخش می‌شد. او نشست و قهوه سفارش داد.

۵) موقعیت‌های غیرواقعی یا خیالی در زمان حال یا آینده.

از گذشته ساده برای صحبت کردن درمورد چیزهایی که در زمان حال یا آینده نامحتمل و غیرواقعی هستند استفاده می کنیم. بنابراین در جملات شرطی نوع دوم پس از کلماتی مانند “wish” از گذشته ساده استفاده می کنیم.

If I won the lottery, I would buy a house.

 اگر در قرعه کشی برنده می‌شدم، خانه می‌خریدم.

I wish I had more time!

  ای کاش زمان بیشتری داشتم!

۶) در نقل قول غیر مستقیم

در نقل قول غیر مستقیم معمولاً زمان را به عقب باز می گردانیم. بنابراین برای مثال، اگر کسی در زمان حال چیزی به شما گفت، آن را در زمان گذشته نقل کنید. به این مثالها نگاه کنید. در هر مورد اولین جمله نقل قول مستقیم است و جمله ی دوم نقل قوم غیر مستقیم است. افعال در شکل گذشته ی ساده به صورت پر رنگ نشان داده شده اند.

She said: “I live in Frankfurt.”

She told me she lived in Frankfurt. *

He said: “I can speak 5 languages.”

He said he could speak 5 languages.

اگر باور داشته باشید که چیزی که به شما می گویند همچنان درست است، معمولا در صحبت کردن به زبان انگلیسی مدرن زمان را تغییر نمی دهید. بنابراین برای مثال می توانیم بگوییم:

She said she lives in Frankfurt.

She told me her mother doesn’t like German food.

۷) جملات شرطی

زمان گذشته ی ساده در جملات شرطی نوع دوم استفاده می شود. پیش از خواندن توضیحات درمورد شرطی نوع دوم، نگاهی به برخی از نمونه ها بیاندازید. افعال در فرم ساده گذشته به صورت پر رنگ نشان داده شده است.

I would help you if I had time!

If I were the teacher I would give lots of homework every day!