استفاده از Since و For در زبان انگلیسی

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد برای زبان آموزان انگلیسی نحوه استفاده از Since و For در زبان انگلیسی را در این مطلب به صورت مفضل می آورد. این مطلب گرامری مهم را بادقت مطالعه کنید.

استفاده از Since و For در زبان انگلیسی
استفاده از Since و For در زبان انگلیسی

اما استفاده از Since و For در زبان انگلیسی به چه صورت می باشد:

وقتی شما به انگلیسی درباره‌ی انجام کاری برای دوره‌ای زمانی صحبت می‌‌کنید، روش‌های مختلف زیادی برای توصیف آن وجود دارد – اما تصمیم‌گیری درباره‌ی این که کدام روش درست است می‌‌تواند مشکل‌ساز باشد! یکی ‌از رایج‌ترین روش‌ها برای توصیف زمان استفاده از لغات ‘for’ و ‘since’ است – به خواندن متن ادامه دهید تا چگونگی استفاده از این دو لغت را بیشتر متوجه شوید.

توصیف مدت زمان

وقتی شما پیشامدها را در ارتباط با دوره‌ی زمانی مخصوصی توصیف می‌کنید – اهمیتی ندارد که تا چه اندازه بلند یا کوتاه است، از لغت ‘for’ قبل از توصیف مدت استفاده می‌کنید. این نشان می‌‌دهد که عمل در آن طول زمان توصیف شده در حال انجام بوده است. طول مدت لازم نیست که دقیق یا مشخص شده باشد.
برای مثال:
’I have been on the phone for a long time.’توصیف یک لحظه‌ی ثابت در زمان

لغت ‘since’ همچنین می تواند برای توصیف مدت یک عمل استفاده شود – اما با روشی متفاوت. شما موقع توصیف یک پیشامدِ مرتبط با یک لحظه ی ثابت در زمان، از ‘since’ استفاده می‌‌کنید.

برای مثال:
’I have been on the phone since 7 o’clock.’

این می‌تواند برای توصیف عملی مرتبط با عملی دیگر که قبلاً روی داده است هم استفاده شود‌.
برای مثال:
’I haven’t seen her again since she got married.’استفاده از ‘for’ و ‘since’ با زمان‌های مختلف

شما می‌توانید از ‘for’ با هر زمانی استفاده کنید، تا پیشامدهایی را در گذشته، حال یا آینده توصیف کنید.
برای استفاده در زمان گذشته، شما تمایل دارید تا برای توصیف پیشامدهایی که تمام شده اند و دیگر وجود ندارند از ‘for’ استفاده کنید.

برای مثال:

‘I worked at that hotel for 5 years.’

برای زمان آینده، شما از ‘for’ استفاده می ‌کنید تا مدت زمانی را به تصویر بکشید که برای چیزی روی می دهد.

برای مثال:

‘We’ll stop over at the station for half an hour.’