ضرب المثل های پرکاربرد زبان فرانسه

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد برای زبان آموزان فرانسوی که دوست دارند بیشتر و عمیق تر با زبان فرانسه آشنا شوند چند ضرب المثل های پرکاربرد زبان فرانسه را مورد اشاره قرار می دهد. پس با ما همراه باشید.

some french proverbs
some french proverbs

به ضرب المثل های پرکاربرد زبان فرانسه توجه کنید:

۱-         Ce n’est pas la mer à boire.

ترجمه ی تحت الفظی: “این طور نیست که باید آب دریا را بنوشی.”

به چه معناست: آن قدرها سخت نیست/به آن سختی نیست/خیلی سخت نیست/آخر دنیا که نیست.

چگونگی استفاده از آن: شما می توانید این را به عنوان یک جمله بعد از عبارتی دیگر بیاورید یا در یک جمله ترکیبش کنید. اگر شما آن را ترکیب می کنید، توجه داشته باشید حرف اضافه ای که استفاده می کنید de است. در این جا چند مثال آورده شده است:

مثال

شما: J’ai trop de boulot cet après-midi. (I have too much work to do this afternoon.) (من امروز بعدازظهر یه عالمه کار دارم.)

دوست پرمشغله ی شما: Oh là là, ce n’est pas la mer à boire ! (Come on, it’s not the end of the world!) (بیخیال، آخر دنیا که نیست!)

Ce n’est pas la mer à boire de faire une heure de sport. (It’s not that hard to do one hour of exercise.) (یک ساعت ورزش کردن آن قدرها هم سخت نیست.)

به یاد داشته باشید وقتی شما از فعلی استفاده می کنید که با یک حرف صدادار شروع می شود، de به d’ تبدیل می شود:

Ce n’est pas la mer à boire d’aller faire les courses. (It’s not so hard to go food shopping.) (خرید غذا آن قدرها هم سخت نیست.)

برای دیدن جملات پایه زبان فرانسه کلیک کنید

۲-         À bon chat, bon rat.

ترجمه ی تحت الفظی: “یک موش خوب، برای یک گربه ی خوب.”

به چه معناست: این به آن در

ایده اش از این جا گرفته شده است که در واقع همان طور که گربه ها در گرفتنِ موش بهتر عمل می کنند، موش ها باید راه های بیش تری برای گول زدن آن ها پیدا کنند.

چگونگی استفاده از آن:

Comme son frère lui a délibérément cassé sa manette de jeux vidéo, elle a caché la sienne. Comme ça, il ne pourra pas jouer non plus…et elle pourra l’utiliser pour jouer en cachette.  A bon chat, bon rat.

(Because her brother had purposely broken her video game controller, she hid his.  This way, he won’t be able to play, either…and she can use his controller to play in secret.  Tit for tat.)

(چون برادرش از قصد دسته ی بازیِ ویدئویی اش را شکست، دسته بازیِ برادر خود را قایم کرد. این طوری برادرش هم نمی تواند بازی کند… و او می تواند یواشکی با دسته ی برادرش بازی کند. این به آن در.)

۳ – Il faut tourner sept fois sa langue dans sa bouche avant de parler.

ترجمه ی تحت الفظی: “شما باید قبل از صحبت کردن هفت دفعه زبان خود را داخل دهانتان بچرخانید.”

به چه معنا است: قبل از این که حرف بزنید فکر کنید.

چگونگی استفاده از آن:

Quentin: Oh zut !  Je n’aurais pas dû demander à cette dame si elle était enceinte ! (“Darn it! I shouldn’t have asked that lady if she was pregnant!”)

(“لعنتی! من نباید از آن خانم می پرسیدم که حامله است یا نه!”)

Didier: Oui, il faut tourner sept fois sa langue dans sa bouche avant de parler.  (“Yeah.  You should think before you speak.”)

(“بله. شما باید قبل از صحبت کردن فکر کنی.”)

۴- Les chiens ne font pas des chats.

ترجمه ی تحت الفظی: “سگ ها گربه درست نمی کنند.”

به چه معنا است: از کوزه همان تراود که در اوست./ تره به تخمش می ره حسنی به باباش.

در اصل، این ضرب المثل موقعی استفاده می شود که شما متوجه شباهت یک شخص به پدر یا مادر یا هر دوی آن ها می شوید. من در مثال زیر چیزی را خواهم گفت که مردم اغلب درباره ی پسر سه ساله ام می گویند:

چگونگی استفاده از آن:

شخصی دیگر: Il aime bien parler !  (He really likes to talk!) (او واقعاً صحبت کردن را دوست دارد!)

من (یا هر کسی که مرا می شناسد): Les chiens ne font pas des chats ! (The apple doesn’t fall far from the tree!)

(از کوزه همان تراود که در اوست!)

۵- L’habit ne fait pas le moine.

ترجمه ی تحت الفظی: لباس باعث راهب شدن نمی شود.

به چه معنا است: از روی ظاهر شخص قضاوت نکنید./ ظاهر می تواند گول زننده باشد.

هشدارِ لغات هم ریشه ی گول زننده!: اگر چه مشابه هستند، آن را با اصطلاح انگلیسی “لباس نشانه ی شخصیت است” قاطی نکنید، که معنای مخالفی دارد. با این حال شما می توانید از این شباهت به عنوان یک نقطه ی شروعِ واقعاً جالبی برای برقراری مکالمه با دوستان فرانسوی و انگلیسی زبان استفاده کنید. مردم با کدام ضرب المثل موافق هستند؟

چگونگی استفاده از آن:

La morale de « La Belle et la Bête » est que l’habit ne fait pas le moine.

(نکته ی اخلاقی “دیو و دلبر” این است که ظاهر می تواند فریبنده باشد. )