چند اصطلاح بامزه زبان فرانسه

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد به چند اصطلاح بامزه زبان فرانسه و معانی تحت الفظی و معنی کاربردی آنها اشاره می کند. شاید با خواندن این اصطلاح ها بیشتر با فرهنگ فرانسه آشنا شوید.

چند اصطلاح بامزه زبان فرانسه
چند اصطلاح بامزه زبان فرانسه

به چند اصطلاح بامزه زبان فرانسه توجه کنید:

  • “Tiré par les cheveux”

موقع ترجمه معنایش این می شود “کشیده شدن با مو”، اما معنای واقعی اش می شود چیزی “بعید” است. یک جورهایی بعید است، این طور فکر نمی کنی؟ نه موقعی که شما مجسم کنید شخصی ایده ها را از موهای خود بیرون می کشد. کاملاً مسلم است که ایده های خوبی هم از آب در نمی آیند.

  • “Avoir une araignée au plafond”

ترجمه ی تحت الفظی این اصطلاح می شود “داشتن یک عنکبوت روی سقف”. اما معنایش خیلی سخت تر از آن است که بشود حدس زد. آیا باور می کنید که این در واقع مشابه اصطلاح آمریکایی است که می شود، “قاطی داره” یا اوضاع روحی اش خوب نیست؟ کسی واقعاً به طور مطمئن نمی داند عنکبوت چه ربطی به این قضیه دارد.

  • “Il en a bavé des ronds de chapeau”

موقعی که یک شخص فرانسوی‌زبان داستانی درباره ی «دریبل زدن دابره‌ها» را به شما می گوید، جدی نگیرید. منظورش این است که نزدیک بود چشم‌هایش به خاطر شوک یا سختی شرایط از سرش بیرون بزند. بنده‌ی خدا!

  1. “Être comme une poule qui a trouvé un couteau” 

با اینکه ترجمه ی تحت‌اللفظی این اصطلاح می‌شود «مثل مرغی که چاقو پیدا کرده» اما معنای واقعی‌اش یعنی «اصلاً نمی‌داند چکار باید کرد.» چون خوب یک مرغ که نمی‌داند با چاقو چکار کند، نه؟ مگر اینکه یک مرغ جهش‌یافته‌ی روانی باشد.

  1. “Se regarder en chiens de faïence.”

این اصطلاح به طور تحت اللفظی میگوید «نگاه کردن به یکدیگر مثل سگ‌های سفالی» اما اساساً یعنی «سرد نگاه کردن به یکدیگر با عدم اطمینان.»

  1. “Fumer comme un sapeur”

این عبارت به اندازه ی کافی واضح می‌باشد و خیلی شبیه به «پشت به پشت سیگار روشن میکند» هست. به طور تحت اللفظی اینطور ترجمه می‌شود «مثل یک آتش‌نشان سیگار کشیدن» اما صرفاً یعنی فرد خیلی زیاد سیگار می‌کشد.

برای شرکت در کلاس های آموزش زبان فرانسه با شماره های آموزشگاه زبان ایران آکسفورد تماس بگیرید.