چند نکته برای اسپیکینگ آیلتس

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد به چند نکته برای اسپیکینگ آیلتس اشاره می کند که می تواند بسیار مفید باشد. شاید خیلی از آنها را بدانید و شاید بسیار برایتان ساده باشد اما بد نیست آنها را مرور کنید تا حسابی ملکه ذهنتان شود.

ielts speaking general points
ielts speaking general points

به چند نکته برای اسپیکینگ آیلتس توجه کنید:

۱- در امتحان اسپیکینگ آیلتس، دانش شما از موضوع خاصی آزموده نمی شود. به جای آن، ممتحن ها بیشتر به این علاقه مند هستند که شما چه طور چیزها را می گویید.

۲- معیار زیر در مورد شما ارزیابی می شود، که هر کدام از آنها ارزش مساوی دارند:

۱- سلیس بودن و انسجام

۲- منابع لغوی (کلمات)

۳- حیطه ی گرامری و دقت و

۴- تلفظ

۳- هر دوی Cue Card و Task Card برای راهنمایی شما هستند.

و اگرچه برای صحبت کردن درباره ی موضوع مستقیماً به شما نمره داده نمی شود، گفته هایتان باید تا حدی به موضوعِ Cue Card مرتبط باشد. برای مثال، اگر تسکی در رابطه با

“Talk about a piece of art you like”

به شما داده شود، لزوماً نباید یک نقاشی یا مجسمه ی معروف باشد. می تواند فقط یک مدل سفالی باشد که دختر خواهر یا برادر یا پسر خواهر یا برادرتان درست کرده است یا حتی چیزی باشد که خودتان وقتی بچه بودید کشیدید و واقعاً دوستش دارید.

چه طور ۱ دقیقه زمان آماده سازی را که برای تسک داده شده است به کار بندید:

در ۱ دقیقه ای که شما برای فکر کردن درباره ی موضوع دارید، باید کار زیر را انجام دهید:

۱- اول موضوع و سرنخ ها را با دقت بخوانید و فوری زیر لغات مهم در هر cue را که صحبتتان را هدایت می کند خط بکشید. برای مثال، شما برای cue card بالا می توانید کار زیر را انجام دهید:

• what did you do?

• what obstacles did you face?

• How do you feel whenever you talk about it? Explain why?

۲- بعد از آن، ۲-۳ لغت کلیدی در مورد موضوع و هر cue را بنویسید تا آن نکته را ارائه کنید. برای مثال برای cue‌ بالا:

• what did you do? – started something/changed something/achieved something after many failures or after much hard work/completed something pending for a long time.

• what obstacles did you face? – obstacles – external and/ or internal;

• How do you feel whenever you talk about it?

– pride/ joy/ enthused/ excited/ confident

۳- Explain why? – difficult task/ persevered/ something new/ gave confidence

• بعد از اینکه مطمئن شدید لغات کلیدی را در مقابل هر cue‌ قرار داده اید، برای صحبتتان یک نکته درباره ی نتیجه گیریِ مناسب خود بنویسید. برای مثال، برای موضوع بالا می تواند این باشد:

• your learning? یا

• what you want to do in the future related to it? یا

• something you want to do differently the next time/ improve? یا

• something that was noteworthy.

سلیس بودن و انسجام

۱- شرکت کننده با سرعتی متوسط کمی بیشتر از ۲ دقیقه درباره ی ایده های مرتبط با موضوعِ ارائه شده صحبت کرده است. با این حال، درنگ ها و اصلاحات قابل توجهی از طرفِ خود وجود دارد، که باعث از دست دادن نمره می شود.

۲- صحبت منسجم است و افکار، سازماندهی شده هستند – مقدمه، بدنه و نتیجه گیری، که همه ی ۳ نکته ی ارائه شده در cue card را پوشش می دهد.

گویشور به دلیل درنگ ها و اصلاحاتِ خود نمره از دست می دهد.

منابع لغوی (کلمات)

در صحبت بالا، از تنوع لغات برای ارائه ی ایده ها استفاده شده است. با این حال، در جملات بیان شده ی زیر:

• really really biggest in my life

• we composted the Green Waste, we sold off the Dry Waste and we sensibly disposed off the Bio-hazard and Reject Waste.

• life style change for many many people

ما می توانیم متوجه تکرار لغاتی شویم که غلط و نامناسب هستند و روی نمره اثر منفی می گذارند.

حیطه و دقت گرامری

در سراسر صحبت، حیطه ی گسترده ای از جملات ساده و پیچیده ی صحیح استفاده شده اند. با این حال، بعضی از جملات از لحاظ گرامری غلط هستند:

• also because of changing something.

• our biggest obstacle was here

استفاده از ساختار لغات/ جملات در اینجا نامناسب است و باعث از دست دادن نمره می شود.

تلفظ

به انگلیسیِ واضح صحبت می شود که می تواند کاملاً فهمیده شود و زبان آموز هر موقع که لازم بوده از لغات درست و زیر و بمیِ مناسب استفاده کرده است.