چند نکته برای بهتر صحبت کردن زبان چینی

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد چند نکته برای بهتر صحبت کردن زبان چینی می پردازد. اگرچه ممکن است این نکات را بدانید و یا استفاده کنید اما مرور دوباره آنها خالی از لطف نخواهد بود.

چند نکته برای بهتر صحبت کردن زبان چینی
چند نکته برای بهتر صحبت کردن زبان چینی

به چند نکته برای بهتر صحبت کردن زبان چینی توجه کنید:

بر اصول زبان چینی تسلط پیدا کنید

درست مانند هر زبان دیگری، شما تنها زمانی می توانید پیشرفت کنید که در اصول مسلط شوید. بنابراین، با فراگیری الفبا و اعداد چینی شروع کنید. دوماً، اصول زبان مانند سلام و احوالپرسی، زمان و اصطلاحات رایج روزانه را بدانید. شما باید در موقعیتی باشید که به راحتی در این ها ماهر شوید تا به مرحله ی بعد پیشروی کنید.

بیش تر به یادگیری زبان متعهد شوید

شما به زودی خواهید فهمید که صحبت کردن به زبان چینی راحت نیست. چیزهایی که باعث بهتر شدن زبان چینی شما می شوند شامل تعامل با دوستان چینی زبان، خواندن کتاب ها و گوش کردن به آهنگ های چینی است.

وقتی امکانش بود، با جمع کردن دوستان خود دور هم شروع کنید که یا گویشوران بومی چینی هستند یا آن هایی که به خوبی چینی صحبت می کنند. به آن ها بگویید که شما در حال یادگیری چینی هستید و تلاش کنید تا با آن ها به زبان چینی صحبت کنید، یا حداقل وقتی با هم به گردش می روید تعدادی عبارت بگویید. در حالی که احتمال دارد این به دلیل عبارات ناآشنا راحت نباشد، اما از طریق آن هایی که به آن زبان صحبت می کنند شما را در معرض جزئیات زبان قرار می دهد. این، به همراه تمرین زبان خصوصی روزانه ی شما، تفاوت بزرگی ایجاد می کند. به علاوه، این تعامل به شما آموزش خواهد داد تا عبارات را به هم متصل کنید و جملات منسجم بسازید. زبان چینی شما به طور مسلم با استفاده ی واقع گرایانه و کاربردی افزایش خواهد یافت.

دوماً، به زبان چینی گوش کنید و کتاب های چینی بخوانید. به ایستگاه رادیویی چینی گوش کرده یا پادکست ها را دانلود کنید و به آن ها گوش کنید. شما از طریق لیسنینگ شروع می کنید به شنیدن و فهم عبارات رایج چینی از این منابع و در نتیجه زبان چینی خود را تقویت می کنید. اگر شما خواننده ی خوبی هستید، خرید تعدادی از کتاب های چینی را امتحان کنید، خواه کتاب های انگیزشیِ برای ارتقاء نفس باشد یا رمان، و خود را به خواندن هر لغت متعهد سازید. وقتی شما یک عبارت را متوجه نمی شوید، فرصت یادگیری ارائه ی آن است. روی عبارت جدید تحقیق کنید و آن را به مخزن زبان چینی خود بیفزایید. به یاد داشته باشید، شما باید از این ها استفاده کنید.