چند اصطلاح کاربردی زبان فرانسه

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد به چند اصطلاح کاربردی زبان فرانسه اشاره می کند که می تواند برای همه زبان آموزان بسیار مفید باشد. پس اگر نیاز به زبان فرانسه دارید حتما این مطلب را تا انتها بخوانید.

چند اصطلاح کاربردی زبان فرانسه
چند اصطلاح کاربردی زبان فرانسه

به چند اصطلاح کاربردی زبان فرانسه توجه کنید:

۱

به عنوان تعریف و تمجید بگویید “sympa”. به طور مخصوصی در پاریس استفاده می شود، “sympa” حالت عامیانه ی “sympathique” است. به شکل “sam-pah” تلفظ می شود. Sympathique به معنای خوب است و لغت “sympa” روشی برای قدردانی از یک شخص، محل، یا چیزی است.

  • برای مثال، فرض کنیم که شخصی از شما می پرسد، “پرواز شما چه طور بود؟” با “Sympa” جواب دهید.
  • اگر شما می خواهید تا در خانه مانند یک فرانسه به نظر برسید، جلوی دوستان و اعضای خانواده بگویید “sympa”.

۲

با گفتن “merci” از مردم تشکر کنید. طرز رفتار در فرهنگ فرانسه مهم است، پس مطمئن شوید که موقعی که مناسب است از لغت “merci” استفاده کنید. این حالت فرانسه “متشکرم” است و برای نشان دادن قدردانی در موقعیت های مختلفی استفاده می شود. اگر شخصی آدرسی را به شما می گوید یا در را برایتان باز نگه می دارد شما می توانید بگویید “merci”. این همچنین بعد از خرید برای خداحافظی از فروشنده به کار می رود.

  • موقع گفتن “merci”، تاکید بیش تری را روی هجای اول نسبت به هجای دوم بگذارید.

۳

وقتی ناخواسته به کسی تنه می زنید از “excusez-moi” و “pardon” استفاده کنید. اگر شما از فرانسه بازدید می کنید، به خصوص از یک شهر شلوغ مانند پاریس، گاهی در خیابان و مترو به مردم برخورد می کنید. در چنین موقعیت هایی، هر دو لغت “excuzez-moi” و “pardon” در اصل به معنای “معذرت می خواهم” است. چون مردم فرانسه برای رفتار خوب ارزش قائل هستند، اگر می خواهید فرانسه رفتار کنید استفاده از آن ها را نادیده نگیرید.

۴

با گفتن “je voudrais” غذا سفارش دهید. غذا قسمت عظیمی از فرهنگ فرانسه است. وقتی در رستوران غذا سفارش می دهید، شما می توانید سفارش به جای فقط اشاره به فهرست غذا از زبان استفاده کنید و بیش تر مشابه فرانسه ها شوید. با “je voudrais” شروع کنید، که یعنی “I would like…” ، سپس، آن آیتمی را بگویید که در فهرست غذا سفارش می دهید.

  • “Je voudrais” به شکل “zhuh voo-dreh” تلفظ می شود.
  • اگر شما مطمئن نیستید که چه طور آیتم های فهرست غذا را تلفظ کنید خیلی نگران نشوید. مردم فرانسه متوجه می شوند که لهجه ی شما دقیق نیست، اما از تلاش شما برای صحبت به زبان خود قدردانی می کنند.