چند راه ساده برای یادگیری زبان ژاپنی

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد به چند راه ساده برای یادگیری زبان ژاپنی اشاره می کند که می توانید برای بهبود آموزش زبان ژاپنی از آن بهره ببرید. پس حتما این روش ها را به کار بگیرید. پس با ما همراه باشید.

چند راه ساده برای یادگیری زبان ژاپنی
چند راه ساده برای یادگیری زبان ژاپنی

به چند راه ساده برای یادگیری زبان ژاپنی توجه کنید:

۱
با مردمی که ژاپنی صحبت می کنند وقت بگذرانید. با شاگردانِ کلاس های پیشرفته تر صحبت کنید، یا از آن هم بهتر، با گویشوران سلیس ژاپنی که در ژاپن زندگی کرده اند یا ژاپنی هستند. صحبت به ژاپنی با کسی که سلیس است به تلفظ شما کمک خواهد کرد و درباره ی پیچیدگی های زبانی که فهمیدنشان از کتاب غیر ممکن است به شما سرنخ می دهد.
یک گروه مباحثه ژاپنی را راه بیندازید و حداقل دو هفته یک بار همدیگر را ملاقات کنید. برنامه تان این باشد که برای یک ساعتِ کامل فقط به ژاپنی صحبت کنید. هر جلسه می تواند یک موضوع داشته باشد، یا شما به سادگی می توانید برای یک ساعت درباره ی هر موضوعی به ژاپنی صحبت کنید.
۲
فیلم ها و برنامه های ژاپنی تماشا کنید. وقتی شما قادر نیستید تا با گویشوران ژاپنی وقت بگذرانید، این یک روش عالی برای یادگیری بیش تر درباره ی زبان ژاپنی است. انیمیشن را جایگزین برنامه های همیشگیِ خود کرده و حداقل هر هفته یک فیلم ژاپنی تماشا کنید تا خود را در خانه در آن زبان غوطه ور سازید.
Rashomon، Seven Samurai، و Spirited Away فیلم های معروف ژاپنی هستند.
شما می توانید با تماشای فیلم ها به همراه زیرنویس شروع کنید، اما اگر بدون زیرنویس باشد و به جای آن تمرکز خود را روی صداها و تلفظ ژاپنی معطوف کنید تجربه ی غوطه ور سازیِ بهتری خواهید داشت.
۳
ژاپنی را در ژاپن مطالعه کنید. سفر به ژاپن و گذران وقت در آن جا تا جایی که امکان پذیر است بهترین روش یادگیری ژاپنی است، نقطه پایان جمله. اگر شما می توانید ترتیب این کار را دهید، راهی را پیدا کنید که برای ۶ ماه یا بیش تر در آن جا کار کرده یا مطالعه کنید تا بتوانید برای فرو رفتن در زبان و تمرین روزانه وقت بگذارید.
اگر شما در کالج یا دانشگاه ثبت نام کردید، به دنبال برنامه های تحصیل خارج از کشور در ژاپن باشید. احتمال دارد که شما قادر باشید تا برای یک ترم یا بیش تر در آن جا کلاس بگیرید.
شما همچنین می توانید تلاش کنید تا به مدت چند ماه یا بیش تر در آن جا کار کنید. بعضی از سازمان ها، به شما اجازه می دهند تا در قبال اتاق و غذا در مزرعه کار کنید.