مکالمه روزمره اسپانیایی

مکالمه روزمره اسپانیایی
هر روز یا Cada Dia مکالماتی هستند که در گروه مکالمه روزمره اسپانیایی قرار می گیرند. اگر شما هم در حال یادگیری زبان اسپانیایی هستید و نیاز به زبان اسپانیایی دارید حتما باید بخشی از روند یادگیری خود را به مکالمه روزمره اسپانیایی و اصطلاحات روزمره اسپانیایی اختصاص دهید.
اما آیا واقعا تا به حال فکر کرده اید چه گروهی از مکالمات را می توان در این گرووه قرار داد. آموزشگاه زبان ایران آکسفورد سعی می کند به این سوال پاسخ دهد.به طور کلی مکالمات روزمره اسپانیایی را می توان در گروه های زیر قرار داد:
مقدمه چینی و احوالپرسی
توضیحات شخصی
پرسش در مورد زبان و فرهنگ
مکان ، زمان و روزه های هفته
اعداد زبان اسپانیایی
خانه و وسایل مرتبط با آن
خانواده و سوال در مورد سن وسال
خرید کردن و کارهایی که باید هرروز برای خانه انجام شوند.
آب و هوا
آدرس در شهرهای بزرگ
این زبقه بندی البته بسیار کلی است و نمی توان همه مکالمات را در آن قرار داد اما می توان گفت تا حدود زیادی پوشش دهنده مکالمات روزمره اسپانیایی است. البته اگر به دنبال کمکی هستید که بتواند این جملات روزمره اسپانیایی را برای شما آماده کند و بفرستد می توان گفت بهترین گزینه شما سایت Spanish Small Talk باشد. در این سایت مکالمه روزمره اسپانیایی در جملات جداگانه و هر روز به همراه تصویر های مرتبط برای شما ارسال می شود. این ایمیل ها شامل نکات گرامری نیز هستند و می توانند گرامر اسپانیایی شما را بهبود بدهند. شما به راحتی و با ثبت نام در این سایت می توانید به صورت کاملا رایگان به این موارد دسترسی داشته باشید. حتی اگر دوست داشته باشید ویدیو های آموزشی نیز برایتان ارسال می شود. پس دیگر چه می خواهید؟ همین حالا به این سایت رفته و اسپانیایی خود را دگرگگون کنید.
برای شرکت در کلاس های آموزش زبان اسپانیایی آموزشگاه زبان ایران آکسفورد با شماره های موسسه تماس بگیرید.