آموزش زبان اسپانیایی Spanish Learning

آموزش زبان اسپانیایی

احوالپرسی کردن – سلام کردن

همیشه اولین برخورد مهم به حساب می آید. به همین دلیل دانستن نحوه احوالپرسی کردن اسپانیایی مهم به حساب می آید. در  آموزش زبان اسپانیایی ، یادگیری احوالپرسی می تواند یک فاکتور مهم باشد. حتی اگر سطح زبان اسپانیایی شما پایین باشد یادگیری این قسمت به شما کمک شایانی می کند.

اصطلاحاتی که در احوالپرسی اسپانیایی بسیار استفاده می شوند در موقعیت های مختلف ، سن و یا سطح اجتماعی اشخاص متفاوت باشند. جدا از این مسائل برخی از این اصطلاحات در همه شرایط کاربرد دارند. در زیر لیستی از این اصطلاحات برای آموزش زبان اسپانیایی قرار داده شده اند:

Hola — Hello, hi

Hola, aló, jaló, bueno, al, diga — Hello (on the telephone)

 Adiós — Goodbye_  Chau:  (INFORMAL)

توجه داشته باشید که اصطلاح اول در شرایط دوستانه تر استفاده می شود.¿Cómo estás? ¿Cómo está? — How are you?

Muy bien, gracias — Very well

Buenos días — Good day, good morning

Buenas tardes — Good afternoon

Buenas noches — Good night

¿Cómo te va? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Qué hay? — How’s it going? What’s happening?

¿Qué pasa? — What’s happening?

¿Qué hubo? ¿Qué onda? — How is it going? What’s happening?

¿Cómo te llamas? ¿Cómo se llama usted? — What’s your name?

Me llamo (nombre).— My name is (name)

Mucho gusto. Encantado. — It’s a pleasure to meet you.

توجه داشته باشید این اصطلاحات بر اساس جنسیت و مسائل دیگر قابل تغییر می باشند. Bienvenido, bienvenida, bienvenidos, bienvenidas — Welcome

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد دوره های آموزش زبان اسپانیایی را در ایران برگزار می نماید. این دوره ها با کتاب های suena  انجام می پذیرد و بسیار برای افرادی که قصد یادگیری مکالمه را دارند مناسب است. در این دوره ها زبان اموزان به سرعت می توانند زبان اسپانیایی خود را بهبود ببخشند. برای اطلاعات بیشتر با شماره های موسسه زبان ایران آکسفورد تماس بگیرید و یا فرم مشاوره را پر نمایید.