زبان اسپانیایی در آمریکا

زبان اسپانیایی در آمریکا
آمریکا در حال حاضر دومین کشور دنیا از نظر جمعیت اسپانیایی زبان هاست. زبان اسپانیایی در آمریکا بعد از مکزیک بیشترین تعداد افراد را دارد و حتی از خود کشور اسپانیا نیز بیشتر در این کشور به این زبان صحبت می کنند. رقم باور نکردنی ۴۱ میلیون نفر که زبان مادریشان اسپانیایی است که اگر با ۱۱٫۶ میلیون نفری که دوزبانه انگلیسی اسپانیایی هستند جمع شود حدود ۵۳ میلیون نفر را می توان از مخاطبین زبان اسپانیایی در آمریکا دانست. آموزشگاه زبان ایران آکسفورد نظر شما را به نقشه زیر جلب می کند. در این نقشه هر نقطه نشان دهنده حدود ۱۰۰ نفر است.

زبان اسپانیایی در آمریکا
زبان اسپانیایی در آمریکا

در گزارشی که توسط موسسه Cervantes در سال ۲۰۱۱ انتشار یافت بر اساس معیار های متفاوت نشان داده شد که از نظر پیشرفت های علوم انسانی زبان اسپانیایی دومین زبان با اهمیت در دنیا است که بعد از انگلیسی قرار می گیرد ولی از زبان چینی ماندرین اهمیت بیشتری دارد.
در حال حاضر زبان اسپانیایی در آمریکا بیشتر از هر زبان دیگری که مهاجران استفاده می کنند توسط بچه های خانواده مهاجران استفاده می شود. اما سوال اینجاست واقعا آینده زبان اسپانیایی در آمریکا هم به همان اندازه گذشته اش درخشان خواهد بود؟ پژوهش ها نشان داده اند که در خانواده های اسپانیایی زبان الگوی استفاده از زبان اسپانیایی در حال کاهش است و بسیاری از فرزندان این خانواده ها الزاما به این زبان صحبت نمی کنند.
اما در حوزه تجارت و بازار کار بحث کاملا به نفع زبان اسپانیایی است. تقریبا تمامی شرکت های تجاری اسپانیایی تمایل به کسب نیرویی دارند که هر دو زبان انگلیسی و اسپانیایی را در رزومه خود داشته باشند. بسیاری از دانشگاه ها هم برای پذیرش دانشجو امتیاز بزرگی را برای افرادی که زبان اسپانیایی می دانند اختصاص می دهند.
موسسه زبان ایران آکسفورد برگزار کننده دوره های آموزش زبان اسپانیایی در ایران با اساتید Native می باشد. برای شرکت در این دوره ها با شماره تلفن های ۸۸۹۳۴۴۷۵ و ۸۸۸۹۱۶۶۹ تماس بگیرید.