اصطلاحات زبان اسپانیایی برای حرفه ای ها

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد اصطلاحات زبان اسپانیایی برای حرفه ای ها را در چند سری آورده است. این اصطلاحات شما را بسیار شبیه اسپانیایی زبان ها می کند و می توانید خودتان را بسیار بیشتر در زبان پیشرفته نشان دهید.

اصطلاحات زبان اسپانیایی برای حرفه ای ها
اصطلاحات زبان اسپانیایی برای حرفه ای ها

به این اصطلاحات زبان اسپانیایی برای حرفه ای ها توجه نمایید

‘جاری’ معنی تحت الفظی لغت Chorros است. این اصطلاح یعنی ‘مقدار بسیار زیاد’. اگر شما بخواهید بگویید که مقدار چیزی زیاد است، سعی کنید از اصطلاح اسپانیایی chorros استفاده کنید. وقتی از قبل در حال صحبت درباره‌ی چیزی مایع هستید، این اصطلاح بسیار مناسب است.

برای مثال: Hoy hace mucho calor, estoy sudando a chorros. این یعنی، ‘امروز واقعا هوا گرم است، دارم شُر شُر عرق می‌ریزم.’

‘دو گام آن طرف تر’ معنی تحت الفظی Dos pasos است، پس از این اصطلاح برای نشان دادن چیزی نزدیک استفاده می‌شود. این اصطلاح بسیار رایج است. دفعه‌ی بعد که شخصی از شما پرسید چیزی کجاست، ببینید آیا عبارت ‘está a dos pasos’ کارساز است یا نه. در انگلیسی افراد گاهی اوقات می‌گویند چیزی ‘درست آن گوشه است’ و احتمال دارد گویشوران اسپانیایی در این بافت متنی هم از dos pasos استفاده کنند. همچنین عبارت dos pasos در فناوری اطلاعات به معنی تأییدیه‌ی دو مرحله‌ای است. بعضی از پایگاه‌های اینترنتی برای اهداف امنیتی از شما می‌خواهند که در dos pasos ثبت نام کنید.

معنی تحت الفظی عبارت Duras penas چیزی شبیه ‘درد شدید’ است، و شما وقتی برای انجام کاری شرایط سختی را می‌گذرانید، می‌توانید اغلب از این عبارت استفاده کنید. برای مثال، اگر شما بخواهید به اسپانیایی بگویید، ‘ما به سختی موفق شدیم آب پیدا کنیم.’ می‌گویید A duras penas logramos a encontrar agua.

‘در آخر داستان’ معنی تحت الفظی Fin de cuentas است.

یعنی ‘وقتی همه چیز انجام شده است.’ شما می توانید از این عبارت برای شروع جمله استفاده کنید مثل: A fin de cuentas, no hubo daño. معنی اش چیزی می‌شود مشابه این جمله، ‘در آخر هیچ صدمه‌ای وارد نشد.’

‘در مسیر’ معنی تحت الفظی La carrera است‌ و موقعی که چیزی به طور کامل انجام نشده است می‌توانید از آن استفاده کنید. برای توصیف عجله‌ای انجام شدن چیزی از آن استفاده کنید. اگر شما بخواهید بگویید او کار را با عجله انجام داد، می‌گویید lo hice a la carrera.