کاربرد های زبان اسپانیایی

کاربرد های زبان اسپانیایی
آموزشگاه زبان ایران آکسفورد برگزار کننده دوره های آموزش زبان اسپانیایی در ایران برای ذکر کاربرد های زبان اسپانیایی در ایران و دنیا مطلب زیر را می آورد:
برای ۳۲۹ میلیون نفر زبان اسپانیایی به عنوان زبان مادری و زبان اول به حساب می آید و به عنوان زبان دوم از این حیث در دنیا به حساب می آید. زبان چینی از این جهت همچنان با ۱٫۲ میلیارد نفر در دنیا به عنوان زبان اول به حساب می آید.
کاربرد های زبان اسپانیایی در سازمان های بسیاری به عنوان زبان رسمی شناخته شده است. سازمان هایی همچون سازمان ملل ، اتحادیه اروپا ، سازمان تجارت جهانی ، سازمان ایالت های آمریکا ، اتحادیه آفریقا ، اتحادیه کشور های آمریکای جنوبی ، اتحادیه لاتین به عنوان زبان رسمی می باشد.
زبان اسپانیایی در بیش از ۴۴ کشور در دنیا گوینده دارد و این زبان را چهارمین زبان دنیا بعد از های انگلیسی ، فرانسه ، عربی قرار داده است.
بعد از زبان لاتین ، زبان عربی یکی از تاثیر گذارترین زبان ها بر روی زبان اسپانیایی می باشد. زبان انگلیسی نیز بر روی زبان اسپانیایی تاثیر زیادی گذاشته است و کلمات زیادی از این زبان در زبان اسپانیایی وجود دارند.
یکی دیگر از کاربرد های زبان اسپانیایی در ایران مراودات تجاری و فرهنگی زیادی است که کشور ایران با کشور های آمریکای لاتین دارد. این مراودات باعث شده که افراد زیادی از هر دو زبان با یکدیگر در تماس باشند و به همین دلیل همیشه نیاز به یادگیری به زبان اسپانیایی در ایران وجود داشته و افراد زیادی دوست دارند که این زبان را یاد بگیرند.
جدا از این کاربرد های زبان اسپانیایی علاقه شما نیز بسیار تاثیر گذار است. داشتن علاقه یکی از دلایل بسیار مهم در یادگیری آموزش زبان اسپانیایی است. اگر شما هم این علاقه را در خود حس می کنید با شماره های آموزشگاه زبان ایران آکسفورد تماس بگیرید.