آموزش زبان اسپانیایی سفارت آزمون

آموزش زبان اسپانیایی سفارت آزمون
آموزشگاه زبان ایران آکسفورد برگزار کننده دوره های آموزش زبان اسپانیایی سفارت آزمون می باشد. اما سوال اینجاست که آزمون سفارت چیست ؟ به طور کلی تنها آزمون زبان اسپانیایی که در سفارت معتبر است آزمون DELE می باشد. آزمون DELE همانند بسیاری از آزمون های زبان در سطح بندی CEFR اروپا برگزار می شود یعنی ابتدایی ترین سطح آن A1 و بالاترین سطح آن C2 می باشد. آموزش زبان اسپانیایی آزمون سفارت در موسسه زبان ایران آکسفورد بر طبق اصولی برگزار می شود که توسط موسسه آموزش سروانتس ایجاد شده اند. Cervantes موسسه ای است که آزمون DELE را برگزار می کند و از سوی وزارت فرهنگ و آموزش و ورزش اسپانیا برای این کار انتخاب شده اند.
آموزش زبان اسپانیایی آزمون سفارت اسپانیا در ایران آکسفورد با فشردگی های متفاوت و با اهداف متفاوت برگزار می شود. شاید حتی شما نیاز به آزمون DELE نداشته باشید بلکه تنها نیاز به شرکت در مصاحبه حضوری سفارت اسپانیا داشته باشید. ایران آکسفورد حتی برای آموزش زبان اسپانیایی سفارت مصاحبه نیز کلاس های ویژه دارد.
کتاب های Suena و Prisma از جمله کتاب های زبان اسپانیایی هستند که در این دوره ها استفاد می شوند. این کتاب ها بیشتر روی مهارت های مکالمه زبان اسپانیایی تاکید دارند و به همین دلیل زبان آموزان را در مدت زمان نسبتا کوتاه تری از کتاب های دیگر به هدف خود می رسانند.
اما عزیزانی که نیاز به آموزش زبان اسپانیایی سفارت آزمون هستند باید توجه داشته باشند که در سال ۲۰۱۴ آزمون در ۵ زمان مختلف برگزار می شود. ماه های April , May , July , October , November به جای سه نوبت که در سال های قبل بوده اند آورده شده اند و به همین دلیل می توان گفت خبر خوبی برای زبان آموزانی که قصد شرکت در آزمون را دارند می باشد.
برای شرکت در آموزش زبان اسپانیایی سفارت آزمون با شماره های آموزشگاه زبان ایران آکسفورد تماس بگیرید.