شاخ و برگ دادن به speaking آیلتس

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد به روش هایی برای شاخ و برگ دادن به speaking آیلتس اشاره می کند که حتی در مکالمه های عادی نیز می تواندمورد استفاده شما قرار گیرد.

چگونه شاخ و برگ دادن به speaking آیلتس را تمرین کنیم:

شاخ و برگ دادن به speaking آیلتس
شاخ و برگ دادن به speaking آیلتس

وقتی سوالات غیر منتظره پرسیده می شود بیش تر ما زبانمان بند می آید. بعضی از ما حتی جواب دادن به آن دسته از سوالاتی که بیش از یک دفعه جواب داده ایم هم سختمان است. مشکل در این جا احتمالاً فقدان دانش نیست. احتمال دارد هر چیزی باشد، نگران بودن یا ندانستن این که چه چیز دیگری بگویید.
اجازه دهید تا اول دلایل این مشکل را متوجه شویم و بعد چگونگی ‌حل آن را خواهیم آموخت.
دلایل شکست در اضافه کردن جزئیات:
۱. نگرانی
این رایج ترین دلیل برای شاگردانی است که قادر نیستند بیش از ۲-۳ جمله بگویند. اگرچه چنین جواب های کوتاهی در اولین تمرین امتحان اسپیکینگ مشکلی ایجاد نمی کنند، احتمال دارد اثر خوبی برای سلاست و ارتباط مطالب تمرین ۲ و تمرین ۳ به جا نگذارد.

۲. دانش ناکافی
احتمال دارد این حالت پیش بیاید که از شما چیزی پرسیده شود که دانش خیلی کمی درباره ی آن سوال داشته باشید.

۳. قادر نبودن شناسایی زمان اضافه کردن جزئیات
دلیل دیگری که شاگردان در زیاد صحبت کردن کم می آورند موقعی است که آن ها نمی دانند سوالی که پرسیده شده است به جای ارائه ی فقط یک جمله مستلزم جوابی جزئی است یا نه. حالا که به دلایل پرداختیم، بیایید تا حقه های حل آن ها را بیاموزیم.

شناسایی زمان اضافه کردن جزئیات
در تمرین ۱ امتحان اسپیکینگ معمولاً سوالاتی بسیار اصلی از شما پرسیده می شود. با این حال، ارائه ی جواب یک لغتی یا یک جمله ای به ممتحن اجازه نخواهد داد تا روانی یا ارتباط مطالب را ارزیابی کند. پس، تلاش کنید تا برای سوالات تمرین ۱ مانند ‘درباره ی خانواده ات به من بگو’ یا ‘دوران بچگی خود را توصیف کنید’ جوابی حداقل دو جمله ای ارائه کنید. ممتحن تلاش می کند تا شما در این تمرین احساس راحتی داشته باشید و هر چه بیش تر در این تمرین صحبت کنید، شانس تان برای داشتن صحبتی سلیس، با اعتماد به نفس و با جزئیات در تمرین ۲ و تمرین ۳ بهتر خواهد بود.