با این سه فعل تقویت کننده، به ایتالیایی بیشتر حرف بزنید

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد با توجه به نیاز زبان آموزان مطلبی را ارائه می دهد تا با این سه فعل تقویت کننده، به ایتالیایی بیشتر حرف بزنید .

با این سه فعل تقویت کننده، به ایتالیایی بیشتر حرف بزنید
با این سه فعل تقویت کننده، به ایتالیایی بیشتر حرف بزنید

پس با این سه فعل تقویت کننده، به ایتالیایی بیشتر حرف بزنید

صرف فعل زمان حال در ایتالیایی کمی سخت‌تر از انگلیسی است. اغلب فعل‌ها در انگلیسی تنها دو نوع صرف زمان حال دارند: سوم شخص مفرد (برای مثال: she reads،) و همه‌ی صرف‌های دیگر یعنی (“I read”، “you read”، “we read”، “they read”). اما ایتالیایی‌ها برای هر کدام از این‌ها صرف جداگانه دارند.

این می‌تواند احساس طاقت‌فرسایی داشته باشد.

بنابراین الان برای اجتناب از آن صرف کردن‌های بهم ریخته، پیشنهاد می‌کنم که از سه فعل تقویت کننده استفاده کنید. این افعال تقویت‌کننده می‌توانند با سایر فعل‌ها در حالت ابتدایی‌شان استفاده شوند، بنابراین به جای اینکه صبر کنید تا تمام صورت‌های افعال مختلف را یاد بگیرید، می‌توانید همین الان بگویید گه چه می‌خواهید.

Me piace (I like)

برای علایق و سرگرمی‌ها هیچ نیازی نیست که صورت “io” فعل را برای هر فعالیتی که انجام می‌دهید، حفظ کنید. برای مثال به جای گفتن “I go out every weekend” یا “I collect stamps” بگویید “I like to go out every weekend” (“Mi piace uscire ogni weekend”) یا “I like to collect stamps” (“Mi piace collezionare francobolli”)..

Devo (I should, I must)

این یک فعل مفید برای راحت‌تر کردن بیان جملاتی مشخص است. اگر مطمئن نیستید که “to go” را چطور صرف کنید اما می‌خواهید بگویید “I’m going out now” پس آن را در عوض به “Devo uscire ora” تبدیل کنید (“I have to go out now”). یا عبارتی مثل “I’m working tomorrow” را به “Devo lavorare domani” به معنای (“I have to work tomorrow”) تبدیل کنید تا از صرف “to work” اجتناب کنید.

Posso (I can)

از این فعل برای شفاف‌کردن این قضیه استفاده کنید که «می‌توانید» یا «قادر هستید» کاری را انجام دهید. برای مثال اگر یادتان نمی‌آید که چگونه بگویید ‘I tell’ (dico) می‌توانید بگویید ‘I can tell’: “Ti posso dire la password, se vuoi?” که به معنای

(“I can tell you the password if you want?”) است.