صحبت کردن به زبان با اعتماد به نفس

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد در کلاس های زبان خود به شما نحوه صحبت کردن به زبان با اعتماد به نفس را آموزش می دهید. اینکه بتوانید در جمع و به راحتی با دیگران صحبت کنید توانایی است که می توانید آن را بدست آورید.

صحبت کردن به زبان با اعتماد به نفس
صحبت کردن به زبان با اعتماد به نفس

نحوه کسب مهارت صحبت کردن به زبان با اعتماد به نفس

ترس صحبت کردن در جلوی جمع دقیقاً چیست؟

این همان احساس وحشتناکی است که هربار در هنگام انجام کاری جلوی دیگران به شما دست می‌دهد. وقتی حالت‌های عصبی‌تان بر شما مسلط می‌شود و نمی‌توانید درست فکر کنید.

ترس صحبت کردن در جلوی جمع دوست دارد که وقتی باید ارائه‌ی درسی داشته باشید، در یک کنسرت بنوازید یا در نمایش تئاتر بازی کنید به سراغتان بیاید. علائم متداول عبارتند از: فراموش کردن آن‌چه باید بگویید، با اضطراب به هر سو نگاه کردن، وقت‌کشی کردن با اصواتی مانند اوممم، اشتباه زدن کلمات بر روی صفحه کلید و … منظور را متوجه شدید. اگر در فکر هستید که چگونه رخ می‌دهد، به پاسخ جنگ یا گریز ما مربوط می‌شود.

چه یویوما باشید یا جو اشمو، مسئله این نیست که ترس از جمع دارید یا خیر. آن‌چه ضامن اعتماد به نفس شماست اینست که چگونه با آن کنار می‌آیید. چه صحبت کردن با شخصی در زبان بومی باشد یا اجرا بر روی صحنه، آن را مثل یک رئیس انجام دهید.

برای مثال پیش از آنکه به رستوران رفته و با دوستتان صحبت کنید، یک لحظه بایستید. مکالمه را در ذهنتان مرور کنید و یک نفس عمیق بکشید.

ما همه می خواهیم بدون این که به صحنه برویم از شر ترس از صحنه خلاص شویم. اما به این روش نمی‌‌شود.  شما احتمالاً از شنیدن آن خسته شدید، اما تنها راه حل این است:

به روی صحنه بروید و به آن‌ها نشان دهید چه کسی رئیس است.  دوباره، و دوباره، و دوباره.

بیایید ترس از صحنه را نابود کنیم.

حقایق اساسی درباره‌ی تمرین کردن

بسیاری از موسیقی دانان، از جمله من، عاشق این خیال پردازی هستیم که اجرای درست هر نُت در اتاق تمرین باعث پیشرفت ما می شود. وقتی به اندازه ی کافی تمرین کرده باشیم که بعد آن روز را تعطیل کنیم، با احساسی ‌فوق العاده از خودمان آن جا را ترک می کنیم. اما، وقتی به طور زنده با مخاطبان روبه رو می شویم، ناگهان زانوهایمان شل می‌شود. ما می نوازیم، اما اغلب از اجرایمان احساس ناامیدی می کنیم و بهانه‌های مختلفی می آوریم تا شکست خود را توجیه کنیم. * به مااعتماد کنید، این کمکی نمی‌کند.