نکات آموزش مهارت گفتاری انگلیسی

نکات زیر برای ارتقای آموزش speaking انگلیسی بسیاری افراد موثر بوده است. امیدواریم برای شما نیز مفید باشد:

 1. بیاموزید چگونه با یک شخص احوالپرسی کنید.
 2. صدای خودتان را ضبط نمایید. به سرعت ، تلفظ و.. خود دقت کنید.
 3. از امکان اشتباه کردن نگران نباشید چون اتفاق می افتند.
 4. آرام و با دقت صحبت کنید. در بین جملاتتان عجله نکنید.
 5. صبور باشید. مهارت گفتاری یک فرآیند یک روزه نیست.
 6. اصطلاحات به خصوصی را بیاموزید که در موقعیت های مختلف قابل استفاده هستند.
 7. با انها به انگلیسی صحبت کنید. تمرین یک ضرورت است.
 8. خودتان را به جملات ساده محدود نمایید تا اعتماد به نفس خود را بدست آورید.
 9. مراقب تلفظ خود باشید. بسیاری از ابزارهای آنلاین تلفظ درست را بیان می کنند اگر شک دارید حتما از یکی از آنها برای اطمینان استفاده کنید.
 10. فیلم های انگلیسی با زیر نویس را ببینید.
 11. کتاب و مجله انگلیسی بخوانید.
 12. از کسانی که عالی صحبت می کنند چگونگی تلفظ کلمات انگلیسی و ساختار بندی جملاتشان را یاد بگیرید.
 13. هنگامی که یک کلمه جدید می شنوید کاربرد آن را چک کنید و مخالف آن را پیدا کنید.
 14. از دوستان ، آشنایان یا هر کس دیگری بخواهید اشتباهاتتان را مشخص کنند و آنها را تصحیح نماید.
 15. یک دیکشنری جیبی به همراه خود داشته باشید.
 16. هر روز حداقل یک کلمه جدید بیاموزید و در مکالمات انگلیسی خود استفاده کنید.
 17. هر روز یادگیری کلمات انگلیسی را دنبال کنید.
 18. هر روز یک مقاله را با صدای بلند بخوانید.
 19. به آهنگ های انگلیسی گوش دهید.
 20. بسیاری از سایت ها امکان چت انگلیسی را فراهم کرده اند . سعی کنید از این راه های جدید بهترین استفاده را کنید.