آزمون زبان SSC

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد به آزمون زبان SSC یا Staff Selection Commission که آزمونی به زبان انگلیسی است که برخی از شرکت ها و ارگان ها در خارج از کشور برای استخدام از آن استفاده می کنند. در ابتدا به اطلاعات آزمون زبان SSC توجه کنید و بعد از آن به برخی از نکات مرتبط به ازمون می پردازیم.

آزمون زبان SSC
آزمون زبان SSC

به نکات آزمون زبان SSC توجه کنید

در این جا تعدادی یادآورهای دقیقه ی نود آورده شده است که شما برای عملکرد خوب در SSC آن ها را لازم خواهید داشت.

تغییر:
هیچ تغییری در رئوس مطالب ایجاد نشده است. حیطه هایی که شما باید در آن ها آماده شوید همچنان مشابه هستند.
امتحان کامپیوتر محور:
امتحان دیگر روی کاغذ گرفته نمی شود بلکه بر صفحه ی کامپیوتر اجرا می شود. بنابراین خیلی مهم است که شما خود را با عملکرد اصلی کامپیوتر آشنا کنید تا روز امتحان تمرکزتان از حل جواب ها به مشکلات سر و کله زدن با کامپیوتر یا هدایت جواب های متفاوت معطوف نشود.
مدیریت زمان:
خواندن سوالات از کامپیوتر نسبت به خواندن از روی کاغذ وقت بیش تری می برد. در نتیجه مدیریت زمان خود بااهمیت تر می شود.
سوالات در مقاله ی شما اغلب با مسائل جاری مرتبط هستند.
روزنامه بخوانید و از منابع متنوع خبری استفاده کنید، خواه دیجیتالی، چاپی یا از تلویزیون باشد، تا از مسائل مهمی که نه تنها در هند بلکه در نقاط مختلف جهان اتفاق می‌افتد آگاه باشید‌.
فقط به این دلیل که امتحان کامپیوتر محور است به این معنا نیست که شما می توانید دستخط خود را نادیده بگیرید.
امتحان Tier-III یک امتحان انجام شده روی کاغذ است. یک دستخط واضح و خوانا برای هر امتحان تشریحی خیلی مهم است‌. این اولین قانونی است که به شاگردان در روز اول مدرسه آموزش داده می شود و اغلب اوقات نادیده گرفته می شود. دستخط شما اثر اول را روی معلم می‌گذارد بنابراین باید به طور واضح و بدون هیچ گستره ای از سوء‌ تعبیر نوشته شود.
سرعت یک عامل مهم دیگر است. افزایش سرعت مستلزم حداقل ۳ امتحان آزمایشی و ارزیابی خود است. این به شما کمک می کند تا حیطه هایی را که وقت بیش تری از شما می گیرد بشناسید و آن ها را ارتقا دهید تا روز امتحان وقت زیادی را روی سوال/قسمت مخصوصی صرف نکنید‌.