روش مطالعه زبان انگلیسی

روش مطالعه زبان انگلیسی
شاید هزاران بار شنیده باشید که دوستانتان بیان می کنند که از زبان انگلیسی وو یادگیری آن بیزارند زیرا هر چه تلاش می کنند در پایان نتیجه دلخواه را به دست نمی آورند. آموزشگاه زبان ایران آکسفورد برای شما که به دنبال یافتن روش مطالعه زبان انگلیسی هستید راه های مختلفی را بیان می کند. انتخاب هر کدام از این راه ها بسته به زبان آموز و سبک های یادگیری می تواند متفاوت باشد. اما سعی کنید آنها را برای خود به کار ببرید.
همیشه شما باید اولین داوطلب برای صحبت کردن و مکالمه به زبان انگلیسی باشد. سعی کنید باعث شوید مکالمه ادامه پیدا کند و نشان دهید که به صحبت های طرف مقابلتان گوش می دهید.
تنها حفظ کردن کلمات به معنی یادگیری یک زبان نیست. بهترین روش مطالعه زبان انگلیسی به کار بردن این کلمات در جمله است.
از منابعی استفاده کنید که دقیقا با سطح زبان شما همخوانی دارند. در آموزش زبان باید از قانون i+1 استفاده کنید . به این معنی است همیشه چیزی که در حال یادگیری آن هستید باید برای شما جدید باشد اما اختلاف خیلی کمی با دانسته های گدشته داشته باشد.
همیشه مثبت باشید و هیچ وقت تسلیم نشوید. همیشه در جریان یادگیری زبان انگلیسی زمان هایی پیش می آید که احساس می کنید شما برای این کار ساخته نشده اید. بدانید تفاوت افرادی که می توانند به راحتی به زبان انگلیسی صحبت کنند با افرادی که نمی توانند این است که در این زمان ها تسلیم نشده اند.
شاید بتوان گفت بهترین روش مطالعه زبان این است که شما از زبان فارسی به انگلیسی ترجمه نکنید بلکه از همان اول به زبان انگلیسی فکر کنید و جواب دهید.
انتخاب بهترین روش مطالعه زبان انگلیسی برای هر هدفی ( کنکور ، مکالمه ، مهاجرت ، ادامه تحصیل ) بسیار تاثیر گذار است. با مشاورین آموزشگاه زبان ایران آکسفورد می توانید مطمئن باشید بهترین روش را انتخاب کرده اید.