موفقیت در قسمت Listening تافل

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد به نکاتی اشاره می کند که به موفقیت در قسمت Listening تافل منجر شود. اگر شما هم این نکات را دوست دارید پس با ما همراه باشید.

موفقیت در قسمت Listening تافل
موفقیت در قسمت Listening تافل

اما موفقیت در قسمت Listening تافل چگونه انجام می شود:

قسمت لیسنینگ تافل از شش تمرین لسینینگ تشکیل شده است که هر کدام ۳-۵ دقیقه طول می‌کشد. این قسمت شامل گوش کردن به دو مکالمه و چهار سخنرانی یا مباحث آکادمیک است. سخنرانی‌ها شاید شامل مشارکت شاگردان باشد و مستلزم دانش پیش زمینه‌ی تخصصی در حیطه‌ی موضوع نباشد. هر مکالمه و سخنرانی فقط یک دفعه پخش می‌شود. در ادامه‌ی هر مکالمه پنج سوال مطرح می‌شود، در حالی که سخنرانی‌ها شش سؤال دارند. هدف سوالات سنجیدن توانایی شما در خلاصه کردن ایده‌های اصلی، فهمیدن جزئیات مهم، و فهم لحن و هدف گویشور است.

مثل همیشه، دانستن قالب امتحان و از قبل آماده شدن، دلیل موفقیت شما در تافل است. اگر شما می‌خواهید قسمت لیسنینگ را عالی انجام دهید، در استراتژی‌های زیر حرفه‌ای شوید:

– ایده ی اصلی یا هدف را پیدا کنید: در آغاز سخنرانی، احتمال دارد که خواننده ایده‌ی اصلی را با استفاده از عبارات مخصوصی معرفی کند، مانند ‘I want to talk about’  یا ‘I wanted to look at’  و غیره. روی شناسایی این لغات اصلی مقدماتی کار کنید تا ایده‌ی اصلی یا موضوع را متوجه شوید.

– روی ساختار تمرکز کنید: علاوه بر گوش کردن به محتوا، شما باید درباره‌ی ساختار مکالمه یا سخنرانی هم فکر کنید. برای مثال، چرا جزئیات به خصوصی مطرح شده‌اند؟ به این معنی است که نکته‌ی قبلی را قبول یا رد کند؟

– به لحن یا حالت گوش کنید: لحن صدای گویشور، هدف کلی مکالمه یا سخنرانی را مشخص می‌کند. آیا لحن خنثی است یا گیج کننده، شاد و غیره؟ در سخنرانی، لحن توضیح می دهد که یک استاد چگونه سؤال مطرح شده توسط دانشجو را درک می‌کند، یا چرا دانشجو با نکته‌‌ای مخصوص مخالف است.

– به تغییرات توجه کنید: لغاتی را که مکالمه یا سخنرانی را سازمان‌دهی می‌کنند، یادداشت کنید. شما انتظار لیستی را با ‘first’، ‘next’، ‘last’  و غیره خواهید داشت. لغات به خصوص شامل ‘از طرفی دیگر’ یا ‘اگر چه’ نشان دهنده‌ی تغییر در عقیده یا مباحثه‌ی معکوس هستند.