نکات خلاصه نویسی آزمون PTE

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد به نکات خلاصه نویسی آزمون PTE اشاره می کند که می تواند برای داوطلبین این آزمون بسیار مفید باشد.

نکات خلاصه نویسی آزمون PTE
نکات خلاصه نویسی آزمون PTE

پس به نکات خلاصه نویسی آزمون PTE توجه کنید

نکات متن نوشتاری خلاصه ی PTE: ساده باشد

شما باید همیشه به یاد داشته باشید که هیچ چیز بهتر از سادگی وجود ندارد. بیش تر مردم در رایتینگ PTE امتیاز از دست می دهند چون تلاش می کنند جملات خود را بیش از حد پیچیده کنند، و از لغات و جملات سنگین استفاده کنند. مردم فکر می ‌کنند که اگر از جملات پیچیده استفاده کنند، سیستم بیش تر امتیاز می دهد، با این حال، فراموش می‌کنند که با استفاده از جملات پیچیده تر شانس‌ اشتباه کردن هم بیش تر می شود. ما یک بار متوجه شدیم که یکی از مخاطبان ما از پنج ویرگول و دو نقطه ویرگول استفاده کرده است. اگر‌ شما می خواهید که واجد شرایط شناخته شوید حتما از این کار اجتناب کنید. یک داوطلب هرگز ‌نباید بیش تر از سه ویرگول استفاده کند، و هرگز نباید از نقطه ویرگول استفاده کرد.

نکات متن نوشتاری خلاصه ی PTE: فقط مطالب مهم را خلاصه کنید

شما باید این را بسیار خوب و واضح متوجه شوید، هر مطلبی برا‌ی ‌توضیح دادن یا با دقت شرح دادن نیست. بیش تر داوطلبان با گفتن این موضوع که نمی توانند همه ی مطالب پاراگراف ‌را در یک جمله بگویند به خودشان استرس وارد می کنند. نگران نباشید، ممتحن ها آن جا نیستند تا چک کنند آیا شما همه ی مطالب را به دقت شرح داده اید، آن ها فقط می ‌خواهند بدانند که شما مطالب مهم را آورده اید یا نه. ایده ی اصلی این است که درباره ی قسمت های مهم بنویسید، این همه ی آن چیزی است که باید بدانید.

هر موقع که در حال تمرین هستید فقط نکات اصلی را بنویسید و سپس آن ها را ‌توصیف کنید. این به مجزا کردن ایده های اصلی کمک می کند. در امتحان های آزمایشی شرکت کنید و با همین شیوه تمرین کنید، آن گاه در نهایت عادت می کنید.

نکات متن نوشتاری خلاصه ی PTE: استفاده ی درست از ربط دهنده ها

ربط دهنده ها بهترین کمک کننده برای شما هستند تا از استفاده ی ویرگول و اشتباهات گرامری و تکرار اجتناب کنید. اغلب پیشنهاد می شود که به منظور اجتناب از استفاده ی بیش از حد ‘و’ از ربط دهنده های دیگر مثل For، Nor، But، So، Yet و غیره استفاده کنید.

نکته ی مهم دیگر که شما همیشه باید در ذهن خود نگه دارید این است که احتیاجی نیست بیش از حد بنویسید تا توضیح و به دقت شرح دهید. حد متوسط ۳۵ تا ۴۰ لغت برای گرفتن نتایج دلخواه کافی است.