زبان سواحیلی

زبان سواحیلی
Swahili که در برخی مواقع Kiswahili هم نامیده می شود زبان مردم آفریقا است که در منطقه دریاچه بزرگ آفریقا به آن صحبت می کنند. کشور هایی از قبیل تانزانیا ، کنیا ، اوگاندا ، روآندا ، Burundi ، مزامبیک و جمهوری دموکراتیک کنگو مورد استفاده قرار می گیرد. اما زبان سواحیلی چیست ؟ آموزشگاه زبان ایران آکسفورد اطلاعات کافی از زبان سواحیلی را در اختیارتان قرار می دهد.

زبان سواحیلی
زبان سواحیلی

اگرچه زبان سواحیلی حدود ۵ تا ۱۵ میلیون نفر به عنوان زبان مادری از آن استفاده می کنند اما در کل کشور های جنوبی آفریقا که حدود ۶۰ میلیون نفر تا ۱۵۰ میلیون نفر به آن آشنایی دارند. کلمه Swahili از” سواحل “که کلمه ای عربی است می آید و در این زبان کلمات عربی زیادی وجود دارد. هم چنین از زبان های آلمان ، پرتغالی ، انگلیسی ، هندی و فرانسه هم به دلیل داشتن رابطه تجاری با این کشور ها در زبان سواحیلی وجود دارد.
خط نوشتاری در زبان سواحیلی در حال حاضر با استفاده از حروف لاتین استفاده می شود اما در گذشته از الفبای حروف عربی برای نشوتن استفاده می شده است. اهمیت این زبان در تجارت نهفته است. از انجا که این بخش از آفریقا همواره با تجارت همراه بوده است ، دانستن این زبان امتیاز بسیار خوبی در آن منطقه به حساب می آید. اما فاکتور های دیگری هم در گسترش آن تاثیر داشته است که می توان به گسترش اسلام و وجو کشور های استعمارگر اروپایی در قرون گذشته اشاره کرد.
از نظر فرهنگی این زبان دارای ترکیب فرهنگی بسیار زیادی است . ترکیب فرهنگی از فرهنگ های بومی منطقه و کشور های دیگر می تواند برای بسیاری جالب باشد.
امیدواریم این اطلاعات از آموزشگاه زبان ایران آکسفورد در مورد زبان سواحیلی برای کسانی که دوست دارند به آموزش زبان سواحیلی بپردازند مفید باشد و بتوانند علاقه خود را دنبال کنند.