صحبت در مورد آینده در زبان انگلیسی

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد امروز به بررسی زمان آینده در زبان انگلیسی می پردازد. صحبت در مورد آینده در زبان انگلیسی به چندین روش انجام می شود که آنها را در زیر می بینید.

صحبت در مورد آینده در زبان انگلیسی
صحبت در مورد آینده در زبان انگلیسی

اما صحبت در مورد آینده در زبان انگلیسی چگونه انجام می شود:

توصیف برنامههایتان

چنانچه برنامه‌هایی مشخص ریخته‌اید که کاملاً مطمئن هستید که در آینده اتفاق خواهند افتاد، می‌توانید از زمان حال به دو روش مختلف برای اشاره به آن‌ها استفاده کنید.

برای اتفاقات مخصوصی که مطمئن هستید اتفاق خواهند افتاد، مانند ساعتی که سوار قطار خواهید شد یا از خانه بیرون خواهید آمد، می‌توانید از زمان حال ساده استفاده کنید:

برای مثال: The train leaves at 6.30pm tomorrow

همچنین می‌توانید از زمان حال ساده نیز برای توصیف برنامه‌های آتی خود استفاده کنیده- این معمولاً برای توصیف برنامه‌ها یا توافقات استفاده می‌شود:

برای مثال: I’ll be coming down to see you next week after the exams end

پیشبینی کردن

چنانچه با توصیف چیزی که امیدوارید یا فکر می‌کنید به احتمال زیاد اتفاق می‌افتد، آینده را پیش‌بینی می‌کنید، می‌توانید از will استفاده کنید.

برای مثال: The weather will be better tomorrow

پیشنهاد کردن یا قول دادن

همچنین می‌توانید از will وقتی استفاده کنید که به کسی قولی می‌دهید یا پیشنهاد می‌کنید کاری را در آنیده انجام دهید، مخصوصاً وقتی مطمئن هستید که واقعاً آن را انجام می‌دهید.

برای مثال: I will come to your next birthday party

امید برای آینده

چنانچه امیدها و انتظاراتتان برای آینده را توصیف می‌کنید، می‌توانید از تعدادی افعال مانند would like، hope، plan یا expect استفاده کنید. همه‌ی این‌ها انواع انتظار را برای آینده ابراز می‌کند. Would like و hope می‌توانند برای توصیف چیز مثبتی که دوست دارید اتفاق بیفتد، استفاده شوند. در حالیکه plan یا expect می‌توانند برای توصیف چیزهایی به کار روند که درموردشان کمی مطمئن‌تر هستید.

برای مثال: I would like to go on holiday next summer یا I hope we can go on holiday again!

برای مثال: I plan to travel to the States next summer یا I expect I’ll book my flights this year

کاملاً مطمئن نیستید؟ پس در اینترنت بیشتر بخوانید.