گفتن ساعت در زبان انگلیسی

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد آموزش گفتن ساعت در زبان انگلیسی را برایتان ارائه می دهد. از آنجا که این مطلب برای همه کاربرد دارد پیشنهاد می دهیم همه با دقت آن را بخوانند.

گفتن ساعت در زبان انگلیسی
گفتن ساعت در زبان انگلیسی

اما گفتن ساعت در زبان انگلیسی چگونه انجام می شود

برای بسیاری از دانش‌آموزان بین‌المللی که انگلیسی می‌خوانند، یکی از سخت‌ترین چیزها برای یادگیری اینست که چگونه زمان را به انگلیسی اعلام کنند. برای بسیاری از دانش‌آموزان، کشورهای محل تولدشان طبق برنامه‌ی ۲۴ ساعته اقدام می‌کنند، درحالیکه ما در انگلستان سیستم ۱۲ ساعته را استفاده می‌کنیم و اعداد بین ۱-۱۲ را به کار می‌بریم.

برای کمک به شما در فهم معنای سیستم زمانبندی انگلیسی به یکسری چیزها که باید بدانید و یکسری نکات درباره‌ی اعلام زمان اشاره می‌کنیم:

O’Clock

عبارت O’Clock از معنای ‘of the clock’ می‌آید و وقتی بکار می‌رود که به زمان اشاره می‌کنید. برای هر ساعتی بر روی ساعت، بامداد و شامگاه کار می‌کند اما وقتی دقیقه‌ها را شامل می‌شود بکار نمی‌آید.

ساعت در دقایق

وقتی شما به زمان دقیق اشاره می‌کنید، دو راه برای انجام این کار وجود دارد:

۱. اول ساعت را بگویید، سپس‌ دقیقه را:

> 8:20-It’s eight twenty

> 10:05- It’s ten o-five

> 17:40- It’s five forty

  1. اول دقیقه را بگویید، سپس ‌ساعت را:

> 4:35- It’s twenty-five to five

> 3:20- It’s twenty past three

> 19:18- It’s eighteen past seven

Quarter past-

وقتی افراد از عبارت “quarter past” استفاده می‌کنند به این معنی است که یک ربع از ساعت گذشته، برای مثال

۱۵ minutes past four.

Half past-

وقتی افراد از عبارت “half past” استفاده می‌کنند به این معنی است که نیم ساعت گذشته، برای مثال

۳۰ minutes past four

Quarter to-

وقتی افراد از عبارت “quarter to” استفاده می کنند به این معنی است که یک ربع به ساعت مانده، برای مثال

۱۵ minutes until five

تفاوت های جزئی: در آمریکا، مردم آمریکایی به جای این که زمان را به نیم و ربع تقسیم کنند، وقت دقیق را می گویند. برای مثال، در انگلیسی آمریکایی افراد می گویند “four thirty”، در حالی که در انگلیس افراد می گویند “it’s half past four”.