نمونه نمره ۹ تسک ۱ رایتینگ آیلتس آکادمیک

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد در این مطلب آموزش آیلتس به تحلیل Task 1 آزمون IELTS Academic می پردازد. ما به نمونه نمره ۹ تسک ۱ رایتینگ آیلتس آکادمیک اشاره می کنیم و به این تحلیل می پردازیم که چرا این متن توانسته نمره ۹ را بگیرد و چطور شما می توانید با تمرین به این سطح از آمادگی برسید. پس با ما همراه باشید.

نمونه نمره ۹ تسک ۱ رایتینگ آیلتس آکادمیک را ببینید:

این تسک ۱ در آیلتس مربوط به دیاگرام، فرصتی عالی برای تمرین مهارتهای مقایسه ای تان است. چه تعداد تفاوت را می توانید پیدا کنید و کدام تفاوت ها مهمتر از همه هستند؟

تسک ۱ رایتینگ در آیلتس: پاسخ نمونه

Variations in the skeletal systems of two early types of human are illustrated in this diagram. Overall, we can see that australopithecus afarensis had a heavier body and much longer arms, while homo erectus was slimmer and had more developed joints.

To begin with the upper half of the body, australopithecus afarensis had a much broader chest and waist than homo erectus, giving it a rounder appearance. The former had much longer arms and larger hands, which would have been useful for climbing trees.

As for the lower half of the body, we can see that homo erectus had proportionately longer legs and larger hip, knee and ankle joints. The feet of homo erectus were also smaller and more arched, with shorter toes. These differences meant that homo erectus was better suited to long-distance running.

In conclusion, we can see significant changes in the development of early humans from the diagram. Homo erectus is more similar to contemporary human beings with its long legs and arched feet. The physical differences are clearly related to differences in the lifestyles of tree climbers and endurance runners

چرا این جواب برای تسک ۱ آیلتس نمره ی ۹ را می گیرد؟

کامل کردن تسک: پاسخ نمونه تنها مهمترین اطلاعات را از دیاگرام تسک ۱ انتخاب می کند و از این برای چندین مقایسه ی مستقیم استفاده می کند. پاسخ نمونه همچنین ارتباط بین سبک زندگی این مخلوفات را با تفاوت های فیزیکی شان تشریح می کند. پاسخ نمونه بیش از ۱۵۰ لغت است.

انسجام معنایی و انسجام متنی

این پاسخ نمونه به پاراگرافهایی واضح با انفصال منطقی میان پاراگراف های بدنه و  نشانه های ارتباطی تقسیم شده است. یک نگاه عمومی در پاراگراف ۱ و یک خلاصه در پاراگراف ۴ وجود دارد. یک ارتباط ارجاعی، the former، برای اجتناب از تکرار بیش از حد اسامی پیچیده ی علمی به کار رفته است.

منبع لغوی

پاسخ نمونه واژگان بیشتری اضافه می کند که در دیاگرام نیامده است مانند  lifestyle, proportionately, suited, appearance  و contemporary. مصادیق زیادی از پارافریز کردن وجود دارد مانند wide > broad  و  endurance > long-distance.

گستره ی گرامری و میزان درستی

پاسخ نمونه از ساختارهای مقایسه ای به درستی استفاده می کند. پاسخ نمونه همچنین صورتهای گرامری را برای تولید جملات پیچیده به کار می برد. این شامل عباراتی است که با with، which  و -ing شروع می شوند.

یادداشت معلم

ممکن است وقتی تسک ۱ رایتینگ در آیلتس را می بینید به خاطر تعداد لغات وحشتزه شوید. با اینحال لازم نیست که همه ی ویژگی ها را توصیف کنید. در عوض برای مقایسه تنها به جالب ترین گزینه ها بپردازید. در این مثال قطعاً می خواهیم که به عرض بدن و طول پاها را ذکر کنیم. پاسخی که نمره ی بالا می گیرد همچنین نوعی دیدگاه کلّی یا عبارت عمومی  را شامل می شود. در این مورد تفاوتهای فیزیکی بین اجدادمان به طرزی واضح تر به شیوه ی زندگی شان ارتباط داده شده همانطور که در عناوین هم ذکر شده است.