تبریک روز معلم به زبان انگلیسی

تبریک روز معلم به زبان انگلیسی

در همه فرهنگ ها و در همه کشور ها یک شغل از جایگاه بسیار ویژه ای برخوردار است و آن شغل معلمی است. آموزشگاه زبان ایران آکسفورد به پاس ارج نهادن به تلاش های این بزرگواران ضمن تبریک روز معلم سعی می کند چند نمونه از بهترین و زیبا ترین جملات تبریک در سال ۱۳۹۵ – ۲۰۱۶ را که مورد توجه کاربران دنیا بوده است و در شبکه های اجتماعی از همه بیشتر مورد توجه قرار گرفته است را در این بخش بیان کند.

تبریک روز معلم به زبان انگلیسی
تبریک روز معلم به زبان انگلیسی

To teach is to touch a Life for Ever

“معلمی لمس یک زندگی است برای همیشه”

این عبارت بسیار زیبا توانسته بارها در محیط های مجازی دست به دست شود و توجه بسیاری را به خود جلب کند.

I have to come to believe that a great teacher is a great artist and that there are as few as there are any other great artist. Teaching might even be the greatest of arts since the medium is the human mind and spirit.  (John Steinbeck)

من به این باور رسیده ام که یک معلم بزرگ یک هنرمند بزرگ است و  به همان اندازه ی نادر بودن هنرمندان بزرگ ، معلم های بزرگ هم نادرند. معلمی ممکن است حتی بزرگترین هنر هم به حساب آید زیرا ابزار این هنر روح و ذهن انسان هاست. ( جان اشتاین بک )

این نویسنده بزرگ نشان داد که جملات پر مفهوم ماندگارند و حتی مردم در سال ۲۰۱۵ – ۲۰۱۶ هم با آن ارتباط برقرار کردند.

Those who educate children well are more to be honored than parents, for these only gave life, those the art of living. (Aristotle)

کسانی که بچه ها را آموزش می دهند باید بیشتر از والدین مورد احترام قرار بگیرند ، زیرا والدین به بچه ها زندگی می دهند و  معلمین به آنها هنر زندگی کردن را می دهند. ( ارسطو )

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد بار دیگر این روز را به تمامی معلمین تبریک می گوید.

اگر نیاز به دوره های پیشرفته آموزش زبان انگلیسی دارید با شماره های آموزشگاه زبان ایران آکسفورد تماس بگیرید.