آموزش زبان انگلیسی به فارسی

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد امروز به این موضوع خواهد پرداخت که آیا آموزش زبان انگلیسی به فارسی مفید است یا نه ؟ در سال های گذشته بسیاری از مدرسین فکر می کردند که در یک کلاس زبان انگلیسی به هیچ عنوان نباید از زبان فارسی یا زبان مادری استفاده کرد. اما بر طبق آخرین تحقیقات ارائه شده در British Council بیان شده است که در سال های ابتدایی یادگیری زبان انگلیسی بهتر است از زبان مادری استفاده شود. اما برای بردن بیشترین سود از استفاده از زبان فارسی باید به نکات زیادی کرد.

آموزش زبان انگلیسی به فارسی
آموزش زبان انگلیسی به فارسی

محاسن آموزش زبان انگلیسی به فارسی

یکی از مهم ترین خوبی هایی که از محاسن آموزش زبان انگلیسی به فارسی دارد ” انتقال ” است. انتقال یا Transition به این معنی است که مفاهیم پیچیده و گاهی انتزاعی را می توان از طریق زبان فارسی به سرعت انتقال داد.

از طرف دیگر سرعت را می توان با استفاده از زبان فارسی افزایش داد. مخصوصا در قسمت های گرامری و یا ارائه تکنیک های آزمون های زبان همانند آیلتس و یا تافل می توان با استفاده از زبان مادری استفاده کرد.

معایب استفاده از آموزش زبان انگلیسی به فارسی

اما در سویی دیگر این مرز باریک عیب های بسیار زیادی هم وجود دارد.  عیب هایی که برخی از آنها حتی باعث می شوند که به مدرسین زبان کم تجربه پیشنهاد داد که هیچ وقت از زبان مادری در کلاس ها استفاده نکنند.

عادت زبان آموزان به استفاده از زبان فارسی در کلاس است

فرآیند Avoidance یا فرار از بیان جملات توسط زبان آموز ممکن است با استفاده بیش از حد از زبان فارسی افزایش یابد.

کم کردن تلاش زبان آموز برای بیان جملات جدید و هم چنین از بین رفتن قدرت ریسک پذیری در زبان آموزان

موسسه زبان ایران آکسفورد سعی کرد باید ها و نباید های آموزش زبان انگلیسی به فارسی را بیان کند. در پایان می توان گفت تنها یک مدرس با دانش و تجربه مناسب می تواند زمان درست استفاده از زبان فارسی را تشخیص دهد.